Aktualności

Ważne!!!   Informacja dla Rodziców konsultacje z matematyki   Proszę Rodziców o zapoznanie się z załącznikami  i wypełnienie ankiety na Classroom do 28 maja 2020r. do godz. 12:00   Począwszy od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek) istnieje możliwość konsultacji z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII. Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą również korzystać uczniowie klas V...

Proszę o zwrot książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej i złożenie ich w reklamówce w swojej sali lekcyjnej (na karteczce podpisując imieniem i nazwiskiem). Nauczyciel bibliotekarz będzie odbierał książki z klas, które zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie. Dziękuję i życzę dużo zdrowia.  

Począwszy od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek) istnieje możliwość konsultacji z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII. Godzina spotkania będzie uzgodniona i przekazana na Classroom po zebraniu się grupy chętnych.   Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą również korzystać uczniowie klas V - VII   Nauczyciel matematyki, Elżbieta Bocheńska

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-mz-i-men-wydaly-wytyczne-dla-szkol-podstawowych

Biblioteka szkolna w tym trudnym czasie przeniosła się do świata online. Działa zdalnie i przez cały czas pod hasłem #zostań w domu pozostaje w kontakcie ze swoimi czytelnikami poprzez dysk google, stronę szkoły i media społecznościowe. Biblioteka udziela  wsparcia edukacyjnego uczniom, nauczycielom i rodzicom.

archiwum wiadomości