Deklaracja dostępności
Razem na święta

Akcja charytatywna.

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II

 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość
 
- DZIĘKUJEMY !!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Maszkowicach składają serdeczne podziękowania za wsparcie akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Ukrainy. Dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w nasza akcję - bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tego byłoby niemożliwe. Paczki zostaną przekazane przez ks. Rafała Zborowskiego dla potrzebujących na Ukrainie. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca.