Deklaracja dostępności

Apel z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

12 października 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony nowym błogosławionym. Kardynał Wyszyński i Matka Czacka to nie tylko osoby zasłużone dla Kościoła, ale i dla Polski. Żyli w trudnych czasach wojen, komunizmu. Byli gorliwymi patriotami, obrońcami praw człowieka. Matka Czacka założyła Towarzystwo Opieki dla Ociemniałych w Laskach. Kardynał Wyszyński został prymasem Polski, później nazwany Prymasem Tysiąclecia. Obydwoje zmarli w opinii świętości, stąd wczorajsza ich beatyfikacja.