Deklaracja dostępności

Bezpieczeństwo w szkole.

W dniu 20 września przeprowadzono apel na temat bezpiecznego zachowania się w szkole. Uczniowie klasy VIII przypomnieli starszym i młodszym kolegom jak bezpiecznie zachowywać się w szkole, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas przerw lekcyjnych, którą stroną należy poruszać się po schodach. W czasie apelu zwrócono również uwagę na właściwe korzystanie z toalet szkolnych i zachowanie porządku w tych miejscach.