Deklaracja dostępności

BIOLOGIA

BIOLOGIA :
klasa V
Temat: Grzyby – różnorodność, budowa, czynności życiowe.
https://epodreczniki.pl/a/grzyby/DTUlQhgeL
Praca domowa: Ćwiczenie 1 i 2
Klasa VI
Temat: Płazy – zwierzęta wodno-lądowe.
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno…/DbCyM1YnM
Praca domowa: Polecenie 10.1 i 10.2
Klasa VII
Temat: Oddychanie komórkowe – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

Temat: Układ oddechowy i jego funkcje – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-…/DpduCQG5g
Praca domowa: Ćwiczenie 2 i 3.
Klasa VIII
Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5
Praca domowa: Polecenie 7.1