Deklaracja dostępności

Bon Kultury 2019.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie Bon Kultury 2019 zorganizowanym przez MCK Sokół w Nowym Sączu. Byliśmy uczestnikami zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach projektu. Pierwsze z nich pn. „Na polanie pod kopką, czyli dawne zabawy i zabawki ludowe”. Zajęcia te miały na celu pokazanie bogatego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Podczas warsztatów uczestnicy doświadczali uczuć, jakie towarzyszyły dzieciom bawiącym się niegdyś szmacianymi lalkami, konikami, klepokami na polanie pod kopką. Dowiedziały się jak działa terkotka, wrzutka, bacik oraz wirujący furtok. Poznały także wyliczanki oraz nauczyły się tradycyjnych zabaw grupowych, m.in. kowala i szewca. Nie zabrakło również refleksji i porównania współczesnych zabaw i zabawek z tymi dawnymi. Na koniec była okazja do własnoręcznego ozdobienia glinianych ptaszków, które skrywają świergoczącą tajemnicę…
Drugie warsztaty pn. „Nasze Orły” wprowadzały w świat historii, a przede wszystkim 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, która miała miejsce w roku 2018.  Motywem przewodnim było godło oraz flaga – nasze symbole narodowe. Na zajęciach uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się, jak Polska odzyskała niepodległość, dlaczego polskie barwy narodowe to biel i czerwień oraz z jakiego powodu na godle widnieje orzeł. Warsztaty rozpoczęły się pokazem multimedialnym, w ramach którego zaprezentowana została historia godła polskiego – jak zmieniał się wygląd Orła Białego, heraldycznego symbolu państwa polskiego: od jego genezy, czyli od dynastycznego herbu Piastów aż do czasów współczesnych. Następnie za pomocą gotowych przedmiotów: barwnych reprodukcji godła, herbu, Kokard Narodowych oraz historycznych kart pocztowych (będących wyrazem patriotyzmu narodu polskiego w XIX i XX wieku) omówiono znaczenie oraz właściwy sposób wykorzystywania symboli narodowych w społeczeństwie. W części praktycznej warsztatów, uczestnicy przy pomocy gotowych szablonów i materiałów plastycznych tworzyli własne kokardy narodowe, godła oraz zindywidualizowane pocztówki okolicznościowe nawiązujące do 100-lecia niepodległości. Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Moniki Kurzei za możliwość uczestnictwa w warsztatach i do prowadzących zajęcia za przekazaną wiedzę i umiejętności. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze wziąć udział w tym projekcie na innych, równie ciekawych zajęciach.