Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Otwarcie nowej części szkoły.

            14 czerwca przeżywaliśmy niecodzienną uroczystość związaną z otwarciem nowego obiektu naszej szkoły. W tym dniu spełniły się marzenia i oczekiwania społeczności uczniowskiej i Kadry Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach dotyczące rozbudowy bazy lokalowej budynku Szkoły. Budowa sali gimnastycznej, trzech sal lekcyjnych, pozostałych pomieszczeń była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania w łącznej kwocie ponad 2 mln zł, które pochodziły ze środków budżetu państwa w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, a także ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3,3 mln zł.

            Ten szczególny i dla nas bardzo ważny dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą celebrował ks. proboszcz Czesław Noworolnik wraz z księdzem Janem Kurkiem, w asyście Jerzego Demskiego nauczyciela religii. Po zakończonej liturgii kapłani poświęcili i pobłogosławili krzyże, salę gimnastyczną oraz pozostałe pomieszczenia. Następnie pan Wójt Gminy Jan Dziedzina wraz z Panią Dyrektor Szkoły Sylwią Paluch przywitali przybyłych gości, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Uczniowie: Emilia Skut, Gabriela Łacna i Karol Jawor rozpostarli biało-czerwoną szarfę, którą przecięli gospodarze wydarzenia oraz zgromadzeni goście, tj posłowie na sejm RP Urszula Nowogórska, Jan Duda i Arkadiusz Mularczyk, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych  i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA — Grzegorz Żurawiecki, Pełnomocnik Wojewody Do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych — Tomasz Ocetkiewicz, Małopolska Wicekurator Oświaty — Halina Cimer, Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego — Roman Potoniec, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko — Bernadetta Wąchała-Gawełek, Zastępca Wójta Gminy Łącko — Paweł Dybiec, Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko — Lucyna Citak, Przedstawiciele Rady Gminy Łącko, Sołtys wsi Maszkowice, reprezentantki Rady Rodziców i uczniów, a także Przedstawiciele Wykonawców inwestycji, jakimi było konsorcjum przedsiębiorców: Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka z siedzibą w Podegrodziu oraz Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Czop, którego siedziba również znajduje się      w Podegrodziu. Podczas przecięcia szarfy nasze zdolne flecistki - Gabriela Piksa, Aleksandra Lasyk, Julia Cebula odegrały utwór ,,Gaudeamus Igitur”.

            Kolejnym punktem spotkania było symboliczne przekazanie klucza przez Wójta Gminy naszej Pani Dyrektor. Od tego momentu obiekt szkoły został powierzony pod opiekę Pani Sylwii Paluch. Oddany do użytku obiekt mieszczący nowoczesną salę gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne, to efekt wieloletnich starań i rzetelnej pracy Tych, którzy w różny sposób i na każdym etapie powstawania przekształcili to wspaniałe przedsięwzięcie w rzeczywistość. Wdzięczność za wykonanie inwestycji Pani Dyrektor wyraziła podziękowaniami skierowanymi bezpośrednio do wskazanych osób. Przedstawiciele poszczególnych grup  (nauczycieli, rodziców, uczniów, Koła Gospodyń Wiejskich) przekazali upominki zasłużonym gościom.

            Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły Anna Jawor, Aleksandra Talar, Karol Jawor wystąpili w programie artystycznym recytując wiersze pana Franciszka Opyda, przedstawiając zarys historii szkoły, śpiewając piosenkę. Wychowankowie pani Barbary Świechowskiej i pani Agaty Gromali w takt muzyki odegranej pod przewodnictwem pana Piotra Matusiewicza zachwycili publiczność swoim śpiewem i tańcem. Występ naszej młodzieży został nagrodzony gromkimi brawami.

             Na koniec uroczystości Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, zaprosiła do zwiedzania szkoły, do dokonania wpisu do księgi gości oraz na poczęstunek. Pyszne specjały kulinarne również można było konsumować na stoisku przygotowanym  przez niezawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

W związku z oddaniem do użytku tego wspaniałego dzieła, pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym , którzy służyli pomocą, dobrą radą i wsparciem duchowym w okresie realizacji, tak ważnej dla nas inwestycji.

Z wyrazami wdzięczności i uznania:

Dyrektor Szkoły,

Grono Pedagogiczne,

Pracownicy, Rada Rodziców
oraz cała Społeczność Uczniowska

Szkoły Podstawowej w Maszkowicach