Deklaracja dostępności

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2020r. tj. poniedziałek

30 kwietnia 2021r. tj. piątek

4 maja 2021r.tj. wtorek

25, 26, 27 maja 2021 r. tj. wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty

2 czerwca 2021r. tj. środa

4 czerwca 2021r. tj. piątek