Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2023r. tj. czwartek

3 listopada 2023r. tj. piątek

2 stycznia 2024r. tj. wtorek

2 maja 2024r. tj. czwartek

14, 15, 16 maja 2024r. tj. wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024r. tj. piątek