Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2022r. tj. środa

22 grudnia 2022r. tj. czwartek

2 stycznia 2023r. tj. poniedziałek

2 maja 2023r. tj. wtorek

23, 24, 25 maja 2022r. tj. wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2023r. tj. piątek