Facebook

Pogoda

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2018r. tj. piątek

2 stycznia 2019r. tj. środa

15,16,17 kwietnia 2019 r. -egzamin ósmoklasisty

29 kwietnia 2019r. tj. poniedziałek

30 kwietnia 2019r. tj. wtorek

2 maja 2019r. tj. czwartek