Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2021r. tj. wtorek

12 listopada 2021r. tj. piątek

7 stycznia 2022r. tj. piątek

2 maja 2022r. tj. poniedziałek

24, 25, 26 maja 2022r. tj. wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022r. tj. piątek