Deklaracja dostępności

Drodzy Rodzice!!!

Przypominamy, że trwają zapisy do Projektu Szkoły na 6 w Gminie Łącko. Bardzo prosimy zgłaszać się do udziału. Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać u Dyrektora i złożyć w trybie pilnym.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
  • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
    2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
  • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
    3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
  • Koła zainteresowań,
  • Wyjazdy edukacyjne.