Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr Sylwia Paluch