Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Ten wyjątkowy dzień dla polskiej edukacji ustanowiono 27 kwietnia 1972r. na mocy ustawy: Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą DZIEŃ NAUCZYCIELA, następnie w 1982r. zmieniono na DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W ramach jego obchodów uczniowie dziękują nauczycielom, wychowawcom szkolnym oraz przedszkolnym, a także pracownikom zatrudnionym w jednostkach oświatowych za ich trud i zaangażowanie wkładany w ich edukację trud i cierpliwość. W naszej szkole to święto obchodziliśmy bardzo uroczyście. 13 października uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przygotowali uroczysty apel z tej okazji. Przedstawili również krótką humorystyczną inscenizację, a następnie wręczyli kwiaty nauczycielom. Pani Dyrektor i Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowały nauczycielom za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Wszystkim nauczycielom i pracownikom z okazji ich święta życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z pracy.