Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. KINGI W ŁĄCKU

Dnia 7 marca 2023r. klasa ósma w ramach doradztwa zawodowego wzięła udział w dniach otwartych zorganizowanych przez Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku. Uczniowie zgłębili wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkoły oraz poznali specyfikę interesujących kierunków.

Nauczyciele oraz uczniowie tej szkoły omawiali i prezentowali na bazie swoich doświadczeń drogę do zdobycia następujących zawodów tj.: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa.  Młodzież naszej szkoły mogła skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.Klasy gastronomiczne w kuszący sposób zachęcały młodszych kolegów do wyboru ich szkoły zapraszając gości na degustację swoich wyrobów. Za pośrednictwem innych uczniów można było spotkać się z bohaterami „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w Soplicowie.Uczniowie na pewno poszerzyli wiedzę odnośnie możliwości uzyskania kwalifikacji wyżej wymienionych zawodów. Udział uczniów w dniach otwartych szkół zapewne pozwoli im dokonać właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.