Deklaracja dostępności

Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które odbyły się z lekkim opóźnieniem bo 13 maja 2019r. Organizatorki – panie: Cecylia Zbozień i Beata Wąchała przygotowały z tej okazji wiele atrakcji i niespodzianek, a w obchody Dnia Ziemi włączyły się wszystkie klasy. Najpierw wysłuchaliśmy krótkiej inscenizacji przygotowanej przez klasę IV, podczas której dowiedzieliśmy się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy, uczniowie zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne, zaśpiewali również piosenkę o tematyce ekologicznej. Następnie obejrzeliśmy pokaz mody ekologicznej w wykonaniu Milenki z  klasy 0, po czym wszyscy mogli wziąć udział w quizie ekologicznym, który uświadomił nam jak dbać o środowisko, a tym samym o nasze lepsze i zdrowsze życie. Na zakończenie  odbyła się loteria fantowa, z której dochód został przekazany na potrzeby domu Seniora w Grywałdzie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.