Deklaracja dostępności

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.

Temat: Komunikacja interpersonalna - umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem.

Na podstawie informacji z podręcznika (str 99-102) przygotuj odpowiedzi na poniższe pytania. Zapiszcie je w zeszycie do edb. Zadania te będę sprawdzała.

1,Wyjaśnij co to jest empatia?
2,Dlaczego umiejętność radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważna.
3, Empatia jakie działania sprzyjają nawiązywaniu kontaktów, a jakie blokują.
4,Wyjaśnij jak rozumiesz pojęcie normy społecznej. Podaj przykład norm obowiązujących w szkole.
5, Jak myślisz czy życie bez określenia norm byłoby możliwe?


w razie pytań piszcie hawelhp@poczta.fm