Deklaracja dostępności

Informacja!

Począwszy od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek)
istnieje możliwość konsultacji z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty
dla uczniów klasy VIII.

Godzina spotkania będzie uzgodniona i przekazana na Classroom po zebraniu się grupy chętnych.

 

Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą również korzystać uczniowie
klas V - VII

 

Nauczyciel matematyki, Elżbieta Bocheńska