Deklaracja dostępności

Informacja.

Drodzy uczniowie!

Od 19 października zdalne nauczanie będzie odbywało się w ograniczonym zakresie z powodu choroby większości nauczycieli. Zajęcia będą realizowane w klasach 0 – III, a w klasach IV – VIII z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, język polski (p. Malinowska), język angielski, religia, matematyka (p. Koza), geografia. Lekcje będą prowadzone na platformie classroom, Messenger, e-dziennik, dysk Google. Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z uczniami. Powodzenia!

Dyrektor szkoły.