Deklaracja dostępności

Informacja!

Ważne!!!   Informacja dla Rodziców

konsultacje z matematyki

 

Proszę Rodziców o zapoznanie się z załącznikami  i wypełnienie ankiety na Classroom
do 28 maja 2020r. do godz. 12:00

 

Począwszy od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek)
istnieje możliwość konsultacji z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty
dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą również korzystać uczniowie
klas V - VII

Godzina spotkania będzie uzgodniona i przekazana na Classroom po zebraniu się grupy chętnych.

 

 

Nauczyciel matematyki w klasach V - VIII, Elżbieta Bocheńska