Deklaracja dostępności

Informacja.

Zgodnie z pozytywną opinią wydaną przez

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną

w Nowym Sączu

od dnia 19 do 31 października  2020r.

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

przechodzi na tryb zdalny.