Informacja.

Od 3 listopada wracają do szkoły klasy 0-III, natomiast IV-VIII pozostają do 8 listopada na nauce w trybie zdalnym.
Prosimy także o przyniesienie obuwia zamiennego.