Deklaracja dostępności

INFORMATYKA KL. IV.

Klasa IV – informatyka 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 8 – Sterujemy duszkiem na ekranie

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 8 Sterujemy duszkiem na ekranie – pobierz temat

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować