Deklaracja dostępności

INFORMATYKA KL. VIII.

Klasa VIII – informatyka – 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 13 – Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 13 . – Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym - pobierz temat

zadania: 1, 2, 3

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować