Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

Kalendarium - rok szkolny 2022/2023

Miesiąc

Uroczystość/zadanie

Termin

Forma

Klasa

Odpowiedzialni

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022r.

Apel

I - VIII

Teresa Gancarczyk

Cecylia Zbozień

Bezpiecznie w drodze do
i ze szkoły

12 września 2022r.

Apel

 

Wyjście na jezdnię

0-VIII

 

0-III

Koordynator od spraw bezpieczeństwa Agata Gromala

Wychowawcy klas 0-III

Zebranie Rady Pedagogicznej

14 września 2022r.

Konferencja – organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 

Wszyscy nauczyciele

Zebranie z Rodzicami

15 września 2022r.

Spotkanie wywiadowcze.

Wybór Rady Rodziców

0 - VIII

 

Wszyscy nauczyciele

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

17 września 2022r.

Gazetka

 

Zdzisław Warzecha

Demski Jerzy

Sprzątanie Świata

Trzeci weekend września 2022r.

Gazetka.

Akcja – porządkowania terenu wokół szkoły oraz przyległych, zamieszkałych obszarów

0 - VIII

 

Cecylia Zbozień

Wychowawcy

Wybory do Samorządu Szkolnego

27 września 2022r.

Wybory

IV - VIII

Ewelina Łatka

Teresa Gancarczyk

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września 2022r.

Akcja promująca czytanie

 

0 - III

Agnieszka Kwaśniowska

Wychowawcy klas

Dzień Chłopaka

30 września 2022r.

Gazetka

 

 

Ewelina Łatka

Dzień Języków Obcych

30 września 2022r.

Akcja promująca, gazetka

I - VIII

Joanna Trzepak

Monika Potoniec

Elżbieta Wojak

Październik

Pasowanie na czytelników
w drugiej klasie

5 października 2022r.

Uroczysta wizyta w bibliotece

II

Agnieszka Kwaśniowska

Barbara Drabik

 

Ślubowanie klasy I

11 pażdziernika

2022r.

Apel

I

Barbara Wąchała

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2022r.

Apel

0-VIII

Elżbieta Bocheńska

Joanna Koza

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Jerzy Demski,

Ewelina Łatka

Dzień Papieski

17 października 2022r.

Apel

0-VIII

Maria Kutwa

Ks. Kurek Jan

Janina Rams

Dzień otwarty dla Rodziców

18 października 2022r.

Spotkanie nauczycieli z Rodzicami

I-VIII

Wychowawcy

Pamiętamy o zmarłych

30 października 2022r.

Wyjście – Miejsca Pamięci Narodowej w Maszkowicach

0-VIII

Wychowawcy klas

Listopad

Wszystkich Świętych

1 listopada 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Dzień Zaduszny.

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

 

2 listopada 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno

0-VIII

Dyżur:

Monika Malinowska

Piotr Matusiewicz

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

5 listopada 2022r.

Apel

0-VIII

Monika Malinowska

Agata Gromala

Beata Wąchała

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2022r.

Montaż słowno - muzyczny

0-VIII

Teresa Gancarczyk

Zdzisław Warzecha

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Zebranie z Rodzicami

22 listopada 2022r.

Spotkanie wywiadowcze.

 

0 - VIII

 

Wszyscy nauczyciele

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

23 listopada 2022r.

Prelekcja

I – III

IV - VIII

Bogusława Matusiewicz – Faron

 

 

Spotkanie autorskie z Panem Franciszkiem Opydem

 

 

24 listopada 2022 r.

 

Montaż słowno - muzyczny

 

IV - VIII

Pani Agnieszka Kwaśniowska

Pani Ewelina Łatka

Pan Piotr Matusiewicz

Prawidłowe odżywianie inwestycją w zdrowie dziecka

 

Akcja w klasach

0 - VIII

Wychowawcy klas

Andrzejki szkolne

30 listopada 2022r.

Wróżby i zabawy w klasach. Zabawa taneczna

0 - VIII

Wychowawcy klas

Piotr Matusiewicz (nagłośnienie)

Grudzień

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2022r.

Gazetka, prelekcja

0 - VIII

Maria Kutwa

Ewelina Łatka

Rams Janina

Mikołajki

6 grudnia 2022r.

Spotkanie z Mikołajem

0-VIII

Barbara Świechowska

Barbara Drabik

Anna Tajduś - Gancarczyk

Wychowawcy klas

Jasełka szkolne

21 grudnia 2022r.

Montaż słowno - muzyczny

0 - VIII

Gromala Agata

Trzepak Joanna

Ewelina Łatka

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Wigilia klasowa

21 grudnia 2022r.

Spotkanie klasowe

0 - VIII

Wychowawcy klas

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

22 grudnia 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Monika Potoniec,

Janina Rams

 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022r.

Ustawowo dni wolne od zajęć

0-VIII

––––––––––––

 

 

 

 

 

 

Styczeń

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

2 stycznia 2023r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Joanna Trzepak,      

Zdzisław Warzecha

Trzech Króli

6 stycznia 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Bal karnawałowy

10 stycznia 2023r.

Zabawa taneczna

I - III

Wychowawcy klas

 

Dzień Babci i Dziadka

20 stycznia 2023r.

Akademia z udziałem dziadków

0 - III

Barbara Świechowska

Wychowawcy klas

Przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi o przewidywanej śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

4 stycznia 2023r.

 

 

Wychowawcy

Wystawianie ocen śródrocznych

23 stycznia 2023r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2023r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów klas I - VIII

 

Wszyscy Nauczyciele

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 luty 2023r.

Ustawowo dni wolne od zajęć

0-VIII

––––––––––––

Luty

Walentynki

14 lutego 2023r.

Poczta Walentynowa

0-VIII

Samorząd uczniowski

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2023r.

Akcja promująca, gazetka

II - VIII

Agnieszka Kwaśniak

Marzena Żelazko-Skoczeń

Monika Malinowska

Dzień Regionalizmu/Gadki Ludowe

24 luty 2023 r.

Konkurs, apel – lekcja historii

0 - VIII

Maria Kutwa

Beata Wąchała

Piotr Matusiewicz

 

 

 

 

 

 

Marzec

Dzień Kobiet

8 marca 2023r.

Wystawa prac plastycznych

0 - VIII

Beata Wąchałą

Monika Faron

Ewa Hybel

Dzień otwarty dla Rodziców

14 marca 2023r.

Spotkanie nauczycieli z Rodzicami

I-VIII

Wszyscy nauczyciele

Pierwszy Dzień Wiosny -  „Na wiosnę rozkwita mój talent muzyczny”

21 marca 2023r.

Pokaz muzycznych i wokalnych talentów

0 - VIII

Piotr Matusiewicz

Barbara Świechowska

Ewelina Łatka

Rekolekcje Wielkopostne

 

 

I-VIII

Ks. Jan Kurek

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień

Klasowe warsztaty wielkanocne

5 kwietnia 2023r.

Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych w klasach

0 -VIII

Ewelina Łatka

Wychowawcy klas

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

Ustawowo dni wolne od zajęć

0-VIII

––––––––––––

Międzynarodowy Dzień Książki

24 kwietnia 2023 r.

Akcja promująca

Konkurs „Projekt okładki ulubionej książki”

I - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Ewa Hybel

Marzena Żelazko- Skoczeń

Międzynarodowy Dzień Romski

14 kwietnia 2023r.

Pokaz tańców romskich

0-VIII

Barbara Świechowska

Agata Gromala

Anna Tajduś - Gancarczyk

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2023r.

Akcja sprzątania świata połączona z apelem ekologicznym

0-VIII

Cecylia Zbozień

Monika Jurkowska

Ewa Hybel

Zebranie z rodzicami

26 kwietnia 2023r.

Spotkanie wywiadowcze.

 

0 - VIII

 

Wszyscy nauczyciele

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

28 kwietnia 2022r.

Montaż słowno - muzyczny

0-VIII

Marzena Żelazko -Skoczeń

Agnieszka Kwaśniowska

Zdzisław Warzecha

Maj

Międzynarodowe Święto Pracy

1 maja 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Dzień flagi.

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

2 maja 2023r

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Wąchała Barbara,

Wąchała Beata

 

 

 

 

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja/NMP Królowej Polski

3 maja 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

 

Szkolny dzień profilaktyki

 

Apel

Zaproszenie gościa

0 - VIII

Bogusława Matusiewicz – Faron

Maria Kutwa

Dzień Dobrych Uczynków

19 maja 2023r.

Akcja promująca, gazetka

0 - VIII

Barbara Wąchała

Ewelina Łatka

Beata Wąchała

Egzaminy ósmoklasisty

23-25 maja 2023r.

 

VIII

 

Dzień Rodziny

26 maja 2023r.

Akademia z udziałem rodziców

0 - III

Barbara Drabik

Cecylia Zbozień

Anna Tajduś - Gancarczyk

Wychowawcy klas

Czerwiec

Dnia Dziecka

1 czerwca 2023r.

Dzień sportu – rozgrywki sportowe

0 - VIII

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty dla Rodziców

2 czerwca 2023r.

Spotkanie nauczycieli z Rodzicami

I-VIII

Wszyscy nauczyciele

Boże Ciało

8 czerwca 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

9 czerwca 2023r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Cecylia Zbozień,

Marzena Żelazko-Skoczeń

Przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi o przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

25 maja 2023r.

 

 

Wychowawca

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych - przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi.

7 czerwca 2023r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

7-12 czerwca 2023r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca 2023r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

 

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

15 czerwca 2023r.

Klasyfikacja roczna uczniów klas I - VIII

 

Wszyscy Nauczyciele

Pożegnanie klas VIII

22 czerwca 2023r.

Akademia

VIII

Marzena Żelazko - Skoczeń,

Teresa Gancarczyk

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Ewelina Łatka (dekoracja)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

23 czerwca 2023r.

Apel

0-VII

Ewa Hybel

Ewelina Łatka

Monika Faron

Czerwiec

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

 

 

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

27 czerwca 2023r.

Analiza pracy Szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 

Wszyscy nauczyciele

Sierpień

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

25–31 sierpnia 2023 r.

 

 

 

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

1 września 2023r.

Apel

I - VIII

Joanna Koza

Elżbieta Bocheńska

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1 września 2022r. (czwartek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

14 października 2022r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

 

1 listopada 2022r. (wtorek)

Wszystkich Świętych

 

11 listopada 2022r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

 

23-31 grudnia 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 stycznia 2023r. (piątek)

Trzech Króli

 

30 stycznia – 12 luty 2023r.

Ferie zimowe

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 maja 2023r. (poniedziałek)

Międzynarodowe Święto Pracy

 

3 maja 2023r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja/NMP Królowej Polski

 

23-25 maja2023r.

Egzamin ósmoklasisty

 

8 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

 

23 czerwca 2023r.

Zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Ferie letnie

 

I okres od 1 września 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

II okres od 1 lutego 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

 

Ustawowe przerwy od nauki

 

23-31 grudnia 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

30 stycznia – 12 luty 2023r.

Ferie zimowe

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

Ferie letnie

Oprócz ustawowych przerw od nauki uczniowie nie mają zajęć w dniach ustawowo wolnych od pracy.

 

14 października 2022r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

 

1 listopada 2022r. (wtorek)

Wszystkich Świętych

 

11 listopada 2022r. (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

 

6 stycznia 2023r. (piątek)

Trzech Króli

 

1 maja 2023r. (poniedziałek)

Międzynarodowe Święto Pracy

 

3 maja 2023r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja/NMP Królowej Polski

 

8 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dnidla szkół podstawowych.

1.

2 listopada 2022r. (środa)

 

2.

22 grudnia 2022r. (czwartek)

 

3.

2 stycznia 2023r. (poniedziałek)

 

4.

2 maja 2023r. (wtorek)

 

5.

23 maja 2023r. (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

6.

24 maja 2023r. (środa)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

7.

25 maja 2023r. (czwartek)

Egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego

8.

9 czerwca 2023r (piątek)

 

 

Dni obowiązkowych dyżurów:

14 października 2022 r (piątek)

2 listopada 2022r (środa)

22 grudnia 2022 r. (czwartek)

2 stycznia 2023 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

9 czerwca 2023.

 (piątek)

Godz.  7.30 – 9.45             9.45 – 12.00     

Demski Jerzy                   Łatka Ewelina

Malinowska Monika       Matusiewicz Piotr

Potoniec Monika             Rams Janina

 

Trzepak Joanna              Warzecha Zdzisław

Wąchała Barbara           Wąchała Beata

Cecylia Zbozień              Żelazko-Skoczeń Marzena