Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

 

Kalendarium - rok szkolny 2023/2024

Miesiąc

Uroczystość/zadanie

Termin

Forma

Klasa

Odpowiedzialni

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023r.

Akademia

0 - VIII

Elżbieta Bocheńska

Joanna Koza

Piotr Matusiewicz

Narodowe czytanie

13 września 2023r.

Apel - akcja promująca czytelnictwo

 

0 - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Monika Malinowska

Marzena Żelasko-Skoczeń

Zebranie Rady Pedagogicznej

14 września 2023r.

Konferencja – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 

Wszyscy nauczyciele

Bezpiecznie w drodze do szkoły

15 września 2023r.

Prelekcje

 

 

Apel, wyjście na jezdnię

IV-VIII

 

 

0-III

Koordynator do spraw bezp. Piotr Matusiewicz

Barbara Świechowska

Wychowawcy klas 0-III

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

17 września 2023r.

Gazetka

 

Monika Malinowska

Zebranie
z Rodzicami

19 września 2023r.

Spotkanie wywiadowcze.

Wybór Rady Rodziców

0 - VIII

 

Wszyscy nauczyciele

Wybory do Samorządu Szkolnego

25 września 2023r.

Wybory

IV - VIII

Ewelina Łatka

Teresa Gancarczyk

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września 2023r.

Apel - akcja promująca czytanie

0 - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Monika Malinowska

Dzień Chłopaka

29 września 2023r.

Akcja promująca, gazetka

0-VIII

Ewelina Łatka kl. IV - VIII

Janina Rams kl. I - III

Anna Tajduś – Gancarczyk 0a i 0b

Dzień Języków Obcych

29 września 2023r.

Akcja promująca, gazetka

I - VIII

Joanna Trzepak

Iwona Gruca

Katarzyna Kalisz

 

Październik

Pasowanie na czytelników
w klasie pierwszej

13 października 2023r.

Uroczysta wizyta
w bibliotece

I

Agnieszka Kwaśniowska

Joanna Szczepaniak

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Ślubowanie klasy I

13 października 2023r.

Akademia

0-VIII

Ewa Hybel – akademia 250 rocznica KEN

Joanna Trzepak

Barbara Świechowska - ślubowanie

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

 

14 października 2023r.

_____________________

__________

________________

Dzień Papieski

16 października 2023r.

Apel

0-VIII

Maria Kutwa

Ks. Kurek Jan

Barbara Sumecka

Janina Rams

Dzień otwarty dla Rodziców

17 października 2023r.

Spotkanie nauczycieli
z Rodzicami

I-VIII

Wychowawcy

Spotkanie autorskie
z Panem Franciszkiem Opydem

 

październik 2023r.

 

Spotkanie autorskie

 

0 - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Marzena Żelazko-Skoczeń

Ewelina Łatka

Pamiętamy o zmarłych

31 października 2023r.

Wyjście – Miejsca Pamięci Narodowej w Maszkowicach

0-VIII

Wychowawcy klas

Listopad

Wszystkich Świętych

1 listopada 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Dzień Zaduszny.

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

2 listopada 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Alina Banach

Dorota Biskup

Dzień Zaduszny.

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

 

3 listopada 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0-VIII

Dyżur:

Joanna Trzepak

Barbara Drabik

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

6 listopada 2023r.

Apel

0-VIII

Beata Wąchała

Dorota Biskup

Janina Rams

 

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2023r.

Montaż słowno - muzyczny

0-VIII

Monika Malinowska

Joanna Trzepak

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2023r.

_____________________

__________

________________

Zebranie z Rodzicami

21 listopada 2023r.

Spotkanie wywiadowcze

0 - VIII

Wszyscy nauczyciele

Prawidłowe odżywianie inwestycją w zdrowie dziecka

listopad 2023r.

Akcja promująca zdrowie

0 - VIII

Cecylia Zbozień

Joanna Koza

Andrzejki szkolne

30 listopada 2023r.

Wróżby i zabawy w klasach. Zabawa taneczna

0 - VIII

Wychowawcy klas

Ewelina Łatka

Piotr Matusiewicz (nagłośnienie)

Grudzień

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec  Dzieci.

Prawa Dziecka

4 grudnia 2023r.

Apel,

gazetka,

prelekcja

0 - VIII

Bogusława Matusiewicz-Faron

Maria Kutwa

Ewelina Łatka

Mikołajki

6 grudnia 2023r.

Spotkanie z Mikołajem

0 - III

Barbara Świechowska

Barbara Drabik

Agata Gromala

Joanna Szczepaniak

Anna Tajduś - Gancarczyk

Wychowawcy klas IV – VIII

Jasełka szkolne

22 grudnia 2023r.

Montaż słowno - muzyczny

0 - VIII

Marzena Żelazko – Skoczeń

Cecylia Zbozień

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Teresa Gancarczyk

 

Wigilia klasowa

22 grudnia 2023r.

Spotkanie klasowe

0 - VIII

Wychowawcy klas

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023r.

Ustawowo dni wolne od zajęć

0 - VIII

Oddziały 0a i 0b funkcjonują w normalnym

trybie pracy

Styczeń

Nowy Rok

1 stycznia 2024r.

_______________________

_____

________________

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

2 stycznia 2024r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

0 -VIII

Dyżur:

Teresa Gancarczyk

Agata Gromala

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2024r.

_______________________

_____

________________

Bal karnawałowy

styczeń 2024r.

Zabawa taneczna

0 - VIII

Wychowawcy klas

Dzień Babci i Dziadka

19 stycznia 2024r.

Akademia z udziałem dziadków

0 - III

Barbara Drabik

Joanna Szczepaniak

Anna Tajduś - Gancarczyk

Wychowawcy klas

Przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi o przewidywanej śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

9 stycznia 2024r.

 

 

Wychowawcy

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych - przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi.

23 stycznia 2024r.

 

 

 

Wystawianie ocen śródrocznych

26 stycznia 2024r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

30 stycznia 2024r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów klas I - VIII

 

Wszyscy Nauczyciele

Koniec I okresu

31 stycznia 2024r.

_______________________

_____

________________

Luty

Dzień otwarty dla Rodziców

1 lutego 2024r.

Spotkanie nauczycieli z Rodzicami

I - VIII

Wszyscy nauczyciele

Walentynki

9 lutego 2024r

Gazetka, Poczta Walentynowa

0 - VIII

Samorząd Uczniowski

Ferie zimowe

11 – 25 lutego 2024r.

Ustawowo dni wolne od zajęć

0 - VIII

Oddziały 0a i 0b funkcjonują w normalnym

trybie pracy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

26 lutego 2024r.

Akcja promująca, gazetka

II - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Marzena Żelazko-Skoczeń

Monika Malinowska

Dzień Regionalizmu/Gadki Ludowe

29 lutego 2024 r.

Konkurs, apel, gazetka

0 - VIII

Maria Kutwa

Bogusława Matusiewicz – Faron

Dorota Biskup

Piotr Matusiewicz

Marzec

Dzień Kobiet

8 marca 2024r.

Wystawa prac plastycznych

0 - VIII

Beata Wąchała

Cecylia Zbozień

Ewelina Łatka

Pierwszy Dzień Wiosny - „Na wiosnę rozkwita mój talent muzyczny”

21 marca 2024r.

Pokaz muzycznych i wokalnych talentów

0 - VIII

Piotr Matusiewicz

Agata Gromala

Anna Tajduś- Gancarczyk

 

Klasowe warsztaty wielkanocne

27 marca 2024r.

Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych w klasach

0 -VIII

Ewelina Łatka

Wychowawcy klas

Rekolekcje Wielkopostne

marzec 2024r.

 

I - VIII

Ks. Jan Kurek

Wszyscy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024r.

Ustawowo dni wolne od zajęć

0 - VIII

Oddziały 0a i 0b funkcjonują w normalnym

trybie pracy

Kwiecień

Międzynarodowy Dzień Romski

12 kwietnia 2024r.

Apel - Pokaz tańców i muzyki romskiej

0 - VIII

Barbara Świechowska

Agata Gromala

Janina Rams

Ewa Hybel

Maria Kutwa

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2024r.

Akcja sprzątania świata połączona z apelem ekologicznym

0 - VIII

Cecylia Zbozień

Beata Wąchała

Joanna Koza

 

Międzynarodowy Dzień Książki

23 kwietnia 2024 r.

Akcja promująca

Konkurs „Projekt okładki ulubionej książki”

I - III

Agnieszka Kwaśniowska

Marzena Żelazko-Skoczeń

Joanna Trzepak

Zebranie z rodzicami

25 kwietnia 2024r.

Spotkanie wywiadowcze

0 - VIII

Wszyscy nauczyciele

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

30 kwietnia 2024r.

Montaż słowno - muzyczny

0-VIII

Teresa Gancarczyk

Monika Malinowska

Marzena Żelazko-Skoczeń

Ewelina Łatka

Maj

Międzynarodowe Święto Pracy

1 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Dzień flagi.

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

2 maja 2024r

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

I - VIII

Dyżur:

Iwona Gucwa

Janina Rams

 

Oddziały 0 a i 0b funkcjonują w normalnym

trybie pracy

Święto Konstytucji 3 Maja/NMP Królowej Polski

3 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Egzaminy ósmoklasisty

14-16 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w klasach I -VII

VIII

 

Przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi
o przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

24 maja 2024r.

 

 

Wychowawca

Dzień Rodziny

27 maja 2024r.

Akademia z udziałem rodziców

0 - III

Barbara Drabik

Joanna Szczepaniak

Barbara Świechowska

Anna Tajduś - Gancarczyk

Agata Gromala

Ewelina Łatka

Boże Ciało

30 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

0-VIII

––––––––––––

Dzień wolny wynikający z potrzeb społeczności lokalnej.

31 maja 2024r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

I-VIII

Dyżur:

Katarzyna Kalisz

Barbara Sumecka

 

 

Oddziały 0a i 0b funkcjonują w normalnym

trybie pracy

Czerwiec

Dzień Dziecka

3 czerwca 2024r.

Dzień sportu – rozgrywki sportowe

0 - VIII

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wszyscy nauczyciele/ wychowawcy  kl. I – VIII oraz oddziałów 0a i 0b

Dzień otwarty dla Rodziców

4 czerwca 2024r.

Spotkanie nauczycieli z Rodzicami

I-VIII

Wszyscy nauczyciele

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych - przekazanie informacji uczniowi i rodzicowi.

6 czerwca 2024r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

6-11 czerwca 2024r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca 2024r.

 

 

Wszyscy Nauczyciele

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2024r.

Klasyfikacja roczna uczniów klas I - VIII

 

Wszyscy Nauczyciele

Pożegnanie klas VIII

20 czerwca 2024r.

Akademia

VIII - VII

Teresa Gancarczyk

Elżbieta Bocheńska

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

21 czerwca 2024r.

Apel

0-VII

Barbara Drabik

Joanna Trzepak

Beata Wąchała

Ewelina Łatka

Czerwiec

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

––––––––––––

––––––––––

––––––––––––

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej

25 czerwca 2024r.

Analiza pracy Szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 

Wszyscy nauczyciele

Sierpień

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

25–31 sierpnia
2024 r.

 

 

 

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

1 września 2024r.

Akademia

0 - VIII

Ewa Hybel

Cecylia Zbozień

Joanna Szczepaniak

Teresa Gancarczyk

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

4 września 2023r. (poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

14 października 2023r. (sobota)

Dzień Edukacji Narodowej

 

1 listopada 2023r. (środa)

Wszystkich Świętych

 

11 listopada 2023r. (sobota)

Narodowe Święto Niepodległości

 

23-31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 stycznia 2024r. (poniedziałek)

Nowy Rok

 

6 stycznia 2024r. (sobota)

Trzech Króli

 

11 - 25 lutego 2024r.

Ferie zimowe

 

28 marca – 2 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 maja 2024r. (środa)

Międzynarodowe Święto Pracy

 

3 maja 2024r. (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja/NMP Królowej Polski

 

14-16 maja 2024r. (wtorek – czwartek)

Egzamin ósmoklasisty

 

30 maja 2024r. (czwartek)

Boże Ciało

 

21 czerwca 2024r. (piątek)

Zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Ferie letnie

 

I okres od 1 września 2023r. do 31 stycznia 2024r.

II okres od 1 lutego 2024r. do 21 czerwca 2024r.

Ustawowe przerwy od nauki

 

23-31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

11 - 25 lutego 2024r.

Ferie zimowe

 

28 marca – 2 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dnidla szkół podstawowych.

1.

2 listopada 2023r. (czwartek)

 

2.

3 listopada 2023r. (piątek)

 

3.

2 stycznia 2024r. (wtorek)

 

4.

2 maja 2024r. (czwartek)

 

5.

14 maja 2024r. (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

6.

15 maja 2024r. (środa)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

7.

16 maja 2024r. (czwartek)

Egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego

8.

31 maja 2024r. (piątek)

 

 

Dni obowiązkowych dyżurów:

Godz.  7.30 – 9.45

Godz. 9.45 – 12.00     

2 listopada 2023r (czwartek)

3 listopada 2023r. (piątek)

2 stycznia 2024r. (wtorek)

2 maja 2024r. (czwartek)

31 maja 2024r. (piątek)

Alina Banach

Joanna Trzepak

Teresa Gancarczyk

Iwona Gucwa

Katarzyna Kalisz

Dorota Biskup

Barbara Drabik

Agata Gromala

Janina Rams

Barbara Sumecka