Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

Rok szkolny 2021/2022

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych

Miesiąc

Uroczystość/zadanie

Termin

Forma

Klasa

Odpowiedzialni

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021r.

Apel

I - VIII

Monika Malinowska

Ewelina Łatka (dekoracja)

Bezpiecznie w drodze do
i ze szkoły

 

Apel

 

Wyjście na jezdnię

0-VIII

 

0-III

Koordynator od spraw bezpieczeństwa Agata Gromala

Wychowawcy klas 0-III

Narodowe czytanie

10 września 2021r.

Akcja promująca czytanie

IV - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Monika Malinowska

Święci bardzo współcześni – beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Matki Elżbiety Czackiej

13 września 2021r

Apel

0 - VIII

 

Maria Kutwa

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września 2021r

Spotkania klasowe z udziałem gości

0 - III

Agnieszka Kwaśniowska

Wychowawcy klas

Dzień Języków Obcych

30 września 2021r

Akcja promująca, gazetka

I - VIII

Joanna Trzepak

Tymoteusz Demski

Elżbieta Wojak

Wybory do Samorządu Szkolnego

 

Wybory

IV - VIII

Ewelina Łatka

Teresa Gancarczyk

Październik

Pasowanie na czytelników
w drugiej klasie

 

Uroczysta wizyta w bibliotece

II

Agata Gromala

Agnieszka Kwaśniowska

 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej

 

 

Ślubowanie, akademia

I

Barbara Drabik

Agnieszka Kwaśniak

Ewelina Łatka

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2021r.

Apel

0-VIII

Monika Malinowska

Cecylia Zbozień

Maria Kutwa

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Dzień Papieski

 

Apel

0-VIII

Maria Kutwa

Ks. Kurek Jan

Janina Rams

Listopad

Pamiętamy o zmarłych

29 października 2021r.

Wyjście – Miejsca Pamięci Narodowej w Maszkowicach

0-VIII

Wychowawcy klas

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

5 listopada 2021r.

Apel

0-VIII

Beata Wąchała

Agata Gromala

Monika Malinowska

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada 2021r.

Montaż słowno - muzyczny

0-VIII

Elżbieta Bocheńska

Zdzisław Warzecha

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

23 listopada 2021r.

Prelekcja

I – III

IV - VIII

Bogusława Matusiewicz – Faron

 

Prawidłowe odżywianie inwestycją w zdrowie dziecka

 

Akcja w klasach

0 - VIII

Wychowawcy klas

Zabawa andrzejkowa

 

Wróżby i zabawy w klasach. Zabawa taneczna

0 - VIII

Wychowawcy klas

Piotr Matusiewicz (nagłośnienie)

Grudzień

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2021r.

Gazetka, prelekcja

0 - VIII

Maria Kutwa

Ewelina Łatka

Agnieszka Kwaśniowska

Mikołajki

6 grudnia 2021r.

Spotkanie z Mikołajem

0-VIII

Barbara Świechowska

Barbara Drabik

Wychowawcy klas

Boże Narodzenie

22 grudnia 2021r.

Montaż słowno - muzyczny

0 - VIII

Teresa Gancarczyk

Cecylia Zbozień

Joanna Koza

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Wigilia klasowa

22 grudnia 2022r.

Spotkanie klasowe

0 - VIII

Wychowawcy klas

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

 

Akademia z udziałem dziadków

0 - III

Beata Wąchała

Wychowawcy klas

Bal karnawałowy

 

Zabawa taneczna

I - III

Wychowawcy klas

Luty

Walentynki

14 lutego 2022r.

Poczta Walentynowa

0-VIII

Samorząd uczniowski

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2022r.

Akcja promująca, gazetka

II - VIII

Agnieszka Kwaśniak

Anna Jasiurkowska- Kwaśniewicz

Monika Malinowska

Dzień Regionalizmu/Gadki Ludowe

 

Konkurs, apel – lekcja historii

0 - VIII

Maria Kutwa

Beata Wąchała

Piotr Matusiewicz

Marzec

Internet - cyberprzemoc

 

Prelekcja wygłoszona przez zaproszonych gości np. policjanta,  pana Grucę

0-VIII

Ewa Hybel

Maria Kutw

Jacek Kwit

Dzień Kobiet

8 marca 2021r.

Wystawa prac plastycznych

0 - VIII

Janina Rams

Monika Faron

Międzynarodowy Dzień Muzyki - pora na pierwszy krok do sławy i kariery

 

Pokaz muzycznych i wokalnych talentów

0 - VIII

Piotr Matusiewicz

Barbara Świechowska

Ewelina Łatka

Kwiecień

Klasowe warsztaty wielkanocne

13 kwietnia 2022r.

Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych w klasach

0 -VIII

Wychowawcy klas

Międzynarodowy Dzień Książki

 

Akcja promująca

Konkurs „Projekt okładki ulubionej książki”

I - VIII

Agnieszka Kwaśniowska

Joanna Koza

Cecylia Zbozień

Dzień Ziemi

 

Akcja sprzątania świata połączona z apelem ekologicznym

0-VIII

Cecylia Zbozień

Dariusz Bielak

Ewa Hybel

 

Międzynarodowy Dzień Tańca

 

Pokaz tańców : polskich

                         romskich

 

Joanna Koza

Barbara Świechowska

Agata Gromala

Maj

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

29 kwietnia 2022r.

Montaż słowno - muzyczny

0-VIII

Tymoteusz Demski

Anna Jasiurkowska- Kwaśniewicz

Monika Faron

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

 

Szkolny dzień profilaktyki

 

Apel

Zaproszenie gościa

0 - VIII

Bogusława Matusiewicz – Faron

Małgorzata Krupa

Dzień Dobrych Uczynków

19 maja 2022r.

Akcja promująca, gazetka

0 - VIII

Barbara Drabik

Ewelina Łatka

Agnieszka Kwaśniowska

Dzień Rodziny

26 maja 2022r.

Akademia z udziałem rodziców

0 - III

Barbara Wąchała

Wychowawcy klas

Czerwiec

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca 2022r.

Piknik z udziałem rodziców

 

Zawody sportowe

 

 

Pokaz prac plastycznych

 

Prezentacja dzieci pochodzenia romskiego

0 - VIII

 

Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Ewelina Łatka

 

Ewelina Łatka

Joanna Koza

Agnieszka Kwaśniowska

Janina Rams

Pożegnanie klas VIII

23 czerwca 2022r.

Akademia

VIII

Dariusz Bielak,

Monika Malinowska,

Elżbieta Bocheńska,

Piotr Matusiewicz (op. muz.)

Ewelina Łatka (dekoracja)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022r.

Apel

0-VII

Joanna Koza

Anna Jasiurkowska - Kwaśniewicz

Ewelina Łatka (dekoracja)