Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Klasa 5

 GEOGRAFIA 23.03 - 27.03.

Temat lekcji: Pogoda a klimat.

Przeczytać z podr. Str. 102-107, a następnie przepisać ze str. 107 .To najważniejsze! jako 4 punkty do zeszytu

BARDZO PROSZĘ o skorzystanie ze strony internetowej :

wwwzdalnenauczanie

Tam proszę otworzyć sobie klasę 6 (nie pomyliłam się 6!) , następnie przedmioty, wybrać geografia i jest temat: Czym jest pogoda, a czym klimat? OBEJRZEĆ CAŁĄ LEKCJĘ

Serdecznie pozdrawiam i życzę Wam i Waszym bliskim dużo zdrowia!

 

Kl.V-historia

Wchodzimy na stronę https://epodreczniki.pl/

zapoznajemy się z tematami:

1.Mieszko I-początki państwa polskiego

2. Bolesław Chrobry-pierwszy król Polski - ćwiczenie 8. do zeszytu.

3.Demokratyczne Ateny

Notatka w zeszycie w formie planu.

25-27.03.2020

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Ostatnio modne stało się wyzywanie kogoś, aby coś fajnego lub pożytecznego zrobił, dlatego wyzywam każdego z Was do podjęcia ćwiczeń. Proszę ćwiczyć  z aplikacją „Ruletka ćwiczeń”. Aby dać temu dowód proszę o to by każdy wysłał mi filmik na mojego  mesengera, pokazujący jak ćwiczy. Proszę o przesłanie jednego wylosowanego ćwiczenia.  Wysłany filmik będzie podstawą zaliczenia zdalnego nauczania. Jeśli w tym okresie będziecie podejmować codziennie aktywność fizyczną to będzie to Wasz ogromny sukces. Pamiętajcie przy tym, że „Sport to zdrowie, uświadom to sobie”. Pozdrawiam i życzę powodzenia :)

Proszę o wysłanie filmiku w każdy wtorek.                          

 

23.03.2020

 

Wychowanie fizyczne

 

Moi drodzy, sport to świetna zabawa i sposób na miłe spędzanie czasu, ale też gwarancja sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia - dlatego tak ważny jest w naszym codziennym życiu.
Podczas najbliższych dni, które zamiast w szkole spędzicie w domu, nie zapomnijcie o ćwiczeniach, o sporcie.
Od czego zacząć? Ważna jest codzienna motywacja. "Siedzącą" rozrywkę warto zamienić na ćwiczenia gimnastyczne poranne i wieczorne. Poniżej podaję adres strony internetowej, na której znajdziecie fajne ćwiczenia gimnastyczne do wykonania w domu w formie aplikacji „Ruletka ćwiczeń”.

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

 

 Może ktoś z was posiada rowerek stacjonarny, orbitrek, bieżnię, sprzęty te nie powinny być tylko rekwizytem. Pamiętajcie  „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Matematyka II tydzień (23 – 27.03.2020r.)

Tematy, notatki i zadania należy systematycznie zapisywać w zeszycie przedmiotowym!!!

 

Klasa V

Lekcja 1 -2 (poniedziałek - wtorek)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie.

Zapoznanie się z materiałem na stronie internetowej www.gov.pl/zdalnelekcje

lekcja 10 / materiał do zajęć 1

https://www.matemaks.pl/mnozenie-ulamkow-dziesietnych.html

lekcja 10 / materiał do zajęć 2

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/mnozenie-ulamkow-dziesietnych-na-poziomie-ucznia-klasy-5,oid,1920

Notatka:

1 mendel = 15 sztuk

1 kopa = 60 sztuk

1 tuzin = 12 sztuk

1 gros = 144 sztuki

Zapisywanie dużych liczb

Duże liczby często zapisujemy używając skrótów:

tys.” – tysiąc (1 000)

mln” – milion (1 000 000)

mld” – miliard (1 000 000 000)

np.: 4,5 tys. = 4,5 · 1000 = 4500

       0,5 mln = 0,5 · 1000000 = 500000

lub 18 200 000 = 18,2 mln

      5250 = 5,25 tys.

Koniec notatki

Rozwiązać zadania w zeszycie:

Podręcznik: zadanie 6, 9,10 str. 26

                 Czy już umiem? str. 27

Rozwiązać zadania w ćwiczeniach:

Ćwiczenie: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 str. 96-98

 

Lekcja 3 (środa)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

Zapoznanie się z materiałem na stronie internetowej www.gov.pl/zdalnelekcje

lekcja 11 / materiał do zajęć 1

https://pistacja.tv/film/mat00187-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-liczby-naturalne?playlist=299

https://pistacja.tv/film/mat00191-dzielenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299

Przeanalizować przykłady w podręczniku str. 28-29

Rozwiązać zadania w zeszycie:

1. Podręcznik: zadanie 1 A, B, (a-d) str. 31

                        zadanie 2 A, B, D (a-d) str. 31

Rozwiązać zadania w ćwiczeniach:

Ćwiczenie 1, 2, 3 str. 99

 

Lekcja 4 (czwartek)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Zapoznanie się z materiałem na stronie internetowej www.gov.pl/zdalnelekcje

lekcja 12 / materiał do zajęć 1

https://www.matemaks.pl/dzielenie-ulamkow-dziesietnych.html

lekcja 12 / materiał do zajęć 2

https://pistacja.tv/film/mat00192-dzielenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299

Rozwiązać zadania w zeszycie:

1. Podręcznik: zadanie 1 C (a-f) str. 31

                        zadanie 2 C (a-f) str. 31

2. Podręcznik: zadanie 4,5 str. 32                        

Rozwiązać zadania w ćwiczeniach:

Ćwiczenie 3,4,5,6 str. 99-100

 

Dodatkowe informacje:

Polecam stronę   www.gwo.pl  zakładka strefa ucznia/szkoła podstawowa  i rozwiązywanie testów online (kl.4-5)

Zapraszam do konsultacji indywidualnych z nauczycielem za pomocą Messenger  w godzinach 9.00 – 10.00 lub 11.30 – 12.00  Login: Mat Spm

Ważne! Bardzo proszę o przesłanie mi adresów email na pocztę ela161@op.pl (proszę w temacie napisać swoje imię i nazwisko oraz klasa)

 

 

 

Język polski - II tydzień (23.03. - 27.03. )

Klasa V:

 

Temat: W jaki sposób należy pisać pozdrowienia? Podsumowanie.

 

 1. Proszę przeczytać: podręcznik, str. 319-320.

 2. Karta pracy (grupa klasowa).

 3. Zeszyt ćwiczeń, str. 9-11, 13.

 4. Możecie sobie utrwalić informacje, korzystając ze strony: epodreczniki.pl - Życzenia, pozdrowienia, gratulacje.

   

Temat: Dlaczego podmiot liryczny nazywa Biblię swoją ojczyzną?

 

 1. Na podstawie materiałów, które przygotowaliście wcześniej, proszę wyjaśnić, co oznacza słowo: Biblia. Proszę zapisać, jak dzielimy Biblię (Stary i Nowy Testament – krótko, o czym mówią i z ilu ksiąg się składają).

 2. Proszę przeczytać wiersz „Biblio, ojczyzno moja...” - str.182 i odpowiedzieć na pytania:

  • kto jest nadawcą i adresatem wiersza?

  • w jaki sposób podmiot liryczny zwraca się do Biblii?

  • dlaczego Biblia jest tak ważna dla osoby mówiącej w wierszu?

 3. Proszę zapisać w zeszycie związki frazeologiczne, które znajdują się w podręczniku 
  na str. 183.

 4. Poczytajcie także: epodreczniki.pl - Książka nad książkami.

   

Temat (2 godz.) : Księga, która mówi o początku.

 

 1. Proszę przeczytać tekst „Stworzenie świata”, str. 190 -193 i wykonać polecenia:

  • wypisz etapy powstawania świata (w formie planu)

  • wyszukaj i zapisz epitet określający to, co stworzył Bóg. Dlaczego wielokrotnie pojawia się w tekście? (podpowiedź: chodzi o słowo: dobry)

  • dopisz synonimy do słowa: dobry

  • wyjaśnij znaczenie rzeczownika: niedziela. Dlaczego niedzielę nazywa się Dniem Pańskim?

  • zapisz,czym jest motto – definicja: podręcznik, str. 193, a następnie przepisz do zeszytu motto tekstu A. Kamieńskiej

  • podaj tytuł księgi, do której odwołuje się autorka teksu

  • porównaj ten opis stworzenia świata i człowieka z poznanymi dotąd - w formie tabelki (tabelka – grupa klasowa).

 

Temat: Opowieść o raju, czyli historia Boga, jabłka, węża i człowieka.

 

 1. Zapisz skojarzenia do słowa: raj (metoda słoneczka).

 2. Przeczytaj tekst „Adam i Ewa”, str. 194-195.

 3. Podaj cechy węża – na podstawie tekstu.

 4. Napisz, na czym polegało przewinienie pierwszych rodziców. Wyjaśnij, w jaki sposób zostali ukarani.

 5. Podaj przykład obecności zła w świecie.

 6. Zapisz trzy sposoby na to, jak pomnażać dobro na świecie.

   

Zadanie: Podręcznik, str. 196, zad. 6.

Zapoznaj się z tematem: Czyny i ich konsekwencje -  strona: epodreczniki.pl (przeczytaj i zapisz w zeszycie odpowiedź do ćwiczenia 8).

 Uwaga! Bardzo proszę o przesłanie mi Waszych adresów email na pocztę: marzenazelazko@yahoo.pl ( w temacie proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę).

 

 

Historia:

Kl. V
1.Powtórzyć do sprawdzianu dział –„Społeczeństwo ,władza i kultura średniowiecznej Europy” str.120-152.
Zapoznać się z tematami z podręcznika.
2.Narodziny państwa polskiego –str. 154
3. Panowanie Bolesława Chrobrego –str.158
4. Upadek i odbudowa państwa polskiego -str. 162

 

BIOLOGIA :
klasa V
Temat: Grzyby – różnorodność, budowa, czynności życiowe.
https://epodreczniki.pl/a/grzyby/DTUlQhgeL
Praca domowa: Ćwiczenie 1 i 2

 

Geografia

klasa V:

 Temat lekcji: Pierwsze podróże geograficzne.

Uczeń powinien przeczytać w podręczniku str.91-97, następnie w zeszycie (pod tematem) wykonać polecenia 1,2,4 ze str.97.

 

Technika:

klasa V

Temat1 : Budujemy model żaglówki– podręcznik str. 77 -78

Zapisz w zeszycie

 1. Plan pracy:

 2. Materiały:

 3. Przybory i narzędzia

Wykonaj żaglówkę wg planu.

Temat2 : Funkcje i zadania odzieży – podręcznik str. 82 - 84

Wypisz w zeszycie funkcje odzieży i podaj po kilka przykładów tej odzieży.

Możesz wykonać zadanie 4.1str.84 (dodatkowo)

 

 

Klasa V – informatyka 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 8 (punkt 4 i 5) – Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 8 Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch– pobierz temat

Temat 1: Programujemy historyjkę. Str. 85

Temat2 :Tworzymy grę dla jednego gracza. Str. 88

 

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

 

 

Matematyka

Klasa V

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Podręcznik:    zad. 7, 8 str. 25, Czy już umiem? str. 27

                         zad. 1, 2, 3, 4 , Czy już umiem? str.31-33

                         Powtórzenie przed klasówką zad. 1- 15 str. 40-41

Ćwiczenia:     zad. 1 – 9 str. 96-98

                        zad. 1-6 str. 99-100

 

 

Język angielski

Klasa V,
Zagadnienia z zakresu czasu past simple oraz czasowników nieregularnych:
https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html
https://agendaweb.org/…/past-simple-affirmative-exercises.h
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-questions.html
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-negative.html

 Do obejrzenia lekcje online:

https://www.youtube.com/watch?v=1bmuIVQCOQ0

https://www.youtube.com/watch?v=xPEChp4DCO8

https://www.youtube.com/watch?v=ipqDNqUDiMI

https://www.youtube.com/watch?v=g9zgE5tsFx8

https://www.youtube.com/watch?v=LTIGndXwCXk

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4MScADY94

https://www.youtube.com/watch?v=advUFEJhc3Y

https://www.youtube.com/watch?v=LOw5h0_oUEM

https://www.youtube.com/watch?v=_IK_0sIsfxg

https://www.youtube.com/watch?v=0HPKwhngB-U

https://www.youtube.com/watch?v=3zJQoQLCeNo

 

Od 15.04

 

Książka:

 

Str 82, ćw 1 ( temat lekcji Meet the challenge, poniżej tłumaczymy słówka z ćw 1)

 

Str 84, ćw 1, czytamy i uzupełniamy w zeszycie zdania z ćw 2.

 

Str 85, Past simple, ćw 5 do zeszytu przepisujemy czasowniki i z komiksu wyszukujemy ich formy przeszłe ćw 6 przerysowujemy tabelkę do zeszytu i uzupełniamy

 

Ćwiczenia:

 

Str 82, ćw 1,2,3

 

Str 83, ćw 4,5,6,7

Oraz

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in2.htm

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in3.htm

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/mix.htm

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/mix2.htm

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/verbs1/index.php

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_6_7.htm

 

Od 27.04.

Ksiązka:

Str 86, ćw 1,2,3

Str 87, ćw 4,5,6 ( do nauczenia się tylko ), 7,8,9

Str 88 ćw 1, 2, Phrase book ( do przepisania i przetłumaczenia do zeszytu pod tematem poddziału)

Str 89, ćw 4,5,8,9 (ćw 9 wysyłamy do mnie na mail timdemski@o2.pl, jest to zadanie na ocenę, piszemy je na wzór ćw 8)

Ćwiczenia:

Str 84, ćw 1,2,3,4,5

Str 85, ćw 6,7,8

Str 86, ćw 1,2,3

Str 87, ćw 5,7,8

 

 

Muzyka - Klasa V - 23.03.27.03

- zapoznaj się z treścią z podręcznika str 126-129 lub e-podręcznika
- wysłuchaj fragmentów muzyki chóralnej;
https://www.youtube.com/watch?v=3WWwuA6twKI
https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs
https://www.youtube.com/watch?v=6982BsQS_6Q
- wysłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę „Chodź, pomaluj mój świat”
https://www.youtube.com/watch?v=CANx5RcdPdo
https://www.youtube.com/watch?v=L9xuROH4194

 

Język polski:

Informacja dla uczniów klas V-VIII (język polski): W związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkól wyższych, przekazuję zestaw zadań do wykonania w czasie pobytu w domu. Proszę wykonać następujące zadania w zeszycie ćwiczeń – te, których nie wykonywaliśmy w czasie lekcji – ze stron:

 

klasa V – strony: 9-11, 21-37, 39-40, 62-73

zadanie (wypracowanie) – kartka A4: „Dalsze losy niewidomej dziewczynki”. Zredaguj opowiadanie twórcze na podstawie „Katarynki” B. Prusa. Pamiętaj o wprowadzeniu elementów opisu oraz dialogu (rozmowę zapisz, stosując myślniki). Co najmniej 120 słów.

Ponadto proszę także korzystać ze stron: lektury.gov.pl, epodreczniki.pl, cke.gov.pl , gwo.pl (strefa ucznia)– jest tam wiele materiałów do ćwiczeń, a także włączać program TVP Kultura – ekranizacje lektur szkolnych... Przypominam również o czytaniu lektur (pozostało 5 tygodni). Informacje te zostały również udostępnione poprzez komunikator messenger – na grupach klasowych

 

  PLASTYKA