Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Klasa 8

WOS - 24.03.2020

 1.Temat lekcji: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zapoznać się z tekstem w podr. Str.130-131, następnie jako 1pkt. w zeszycie wypisać zasady ustroju Polski zawarte w Konstytucji RP.

Jako 2 pkt. wykonać w zeszycie ćw, 1, str.132.

2. Temat lekcji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 Należy przeczytać o Sejmie w podr. oraz skorzystać z internetu.

 1. Wypisz kompetencje sejmu.

2. Podaj zasady wyborów do sejmu

3. Wymień partie polityczne, których przedstawiciele zasiadają w sejmie bieżącej kadencji.

Geografia 23. - 27.03

Witam serdecznie!

Jeśli wykonaliście polecenia z poprzedniego tygodnia, to przesyłam temat na ten tydzień

Temat lekcji: Kanada-środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

 Przeczytać z podr. Str. 133-137

 Następnie odpowiedz na pytania:

 1. W jaki sposób rzeżba terenu wpływa na klimat Kanady?

 2. Jaki wpływ mają prądy morskie na klimat Kanady?

 3. Oceń wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa w Kanadzie.

 4. Wymień główne rośliny uprawne oraz zwierzęta hodowlane występujące w Kanadzie.

Pozdrawiam, życzę Wam iWaszym bliskim dużo zdrowia!

Przekazuję mój e-mail: ibabik1@gmail.com

Piszcie, zadajcie pytania- będę starać się odpowiadać.

Edb-27.03 (piątek)
Temat:Bezpieczeństwo państwa
(wpisać do zeszytu)
- podręcznik (str 104-113)
Zadanie:
1. Wyjaśnij co to jest bezpieczeństwo narodowe
2. Określ, kto dba o twoje bezpieczeństwo jako ucznia, a kto jako obywatela.
Wykonaj na str 113 polecenie 1 i 2

Język niemiecki

25.03.2020 r.

Witam Was serdecznie!

Dzisiaj zaczynamy pracować z nowymi tematami. Zaczynamy dział „Stadt und Land in Deutschland”. Nie są to tematy trudne i myślę, że sobie poradzicie, ponieważ słówka i zagadnienia gramatyczne są dobrze wyjaśnione  w podręczniku.

Thema:     In der Stadt. (W mieście.)

Poznacie dzisiaj nazwy budynków, instytucji oraz miejsc w mieście oraz nauczycie się mówić jakie czynności wykonuje się w poszczególnych miejscach w mieście.

Wykonajcie następujące polecenia:

Zaczniemy pracę w podręczniku na str. 84
Ćwiczenie 1
Zapoznajcie się ze słówkami w tym ćwiczeniu i sprawdźcie ich znaczenie. Słówka objaśnione są na stronie 96 w podręczniku. W słowniku internetowym np. pons.eu. sprawdźcie wymowę tych słówek.

Ćwiczenie 2 i 3 napiszcie w zeszycie.
Nowe słówka do tych ćwiczeń podaję poniżej. Przepiszcie je na zielono do zeszytu.
Auto parken – parkować auto
Postkarten, Briefe, Pakete verchicken – wysyłać pocztówki, listy, paczki
das Auto tanken – tankować auto
Bücher ausleihen – wypożyczać książki
halten – zatrzymywać się
der Zug (die Züge) – pociąg (pociągi)

 Natomiast z ćwiczenia 4 w zeszycie napiszcie tylko odpowiedzi. Należy w tym ćwiczeniu zastosować wyrażenia przyimkowe. Reguły gramatyczne dot. zastosowania przyimków znajdziecie w podręczniku na str. 98 i 162. Przeczytajcie je przed zrobieniem tego zadania.

Ćwiczenie 5
Na str. 145 znajduje się tabelka z wymową. Zapoznajcie się z nią i poćwiczcie wymowę tych słówek.

Myślę, że sobie z tym materiałem bez problemu poradzicie.  Jutro zróbcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tego tematu. Niektóre zadania będą oceniane. Będę Was wtedy prosiła o odesłanie ich. W najbliższych dniach wyślę Wam propozycję, jak się będziemy komunikować.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę dużo cierpliwości w tym trudnym czasie.

E.Wojak

Kl.VIII-historia

Wchodzimy na stronę https://epodreczniki.pl/

zapoznajemy się z tematami:

1.Geneza zimnej wojny.

2. Kryzysy społeczno-polityczne w PRL

3. Powstanie Solidarności i stan wojenny.

Sporządzamy notatki w formie planu.

 

 23.03.2020r.

 Fizyka kl. VIII:

1.Proszę zapoznać się z tematem z epodręcznika:

 Podsumowanie wiadomości o ruchu drgającym.

 Następnie wykonać w zeszycie zadania nr.2,3,5 i 13.

 

 

25-27.03.2020

Wychowanie fizyczne

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Ostatnio modne stało się wyzywanie kogoś, aby coś fajnego lub pożytecznego zrobił, dlatego wyzywam każdego z Was do podjęcia ćwiczeń. Proszę ćwiczyć  z aplikacją „Ruletka ćwiczeń”. Aby dać temu dowód proszę o to by każdy wysłał mi filmik na mojego  mesengera, pokazujący jak ćwiczy. Proszę o przesłanie jednego wylosowanego ćwiczenia.  Wysłany filmik będzie podstawą zaliczenia zdalnego nauczania. Jeśli w tym okresie będziecie podejmować codziennie aktywność fizyczną to będzie to Wasz ogromny sukces. Pamiętajcie przy tym, że „Sport to zdrowie, uświadom to sobie”. Pozdrawiam i życzę powodzenia :)

Proszę o wysłanie filmiku w każdy piątek.

23.03.2020

Wychowanie fizyczne

Moi drodzy, sport to świetna zabawa i sposób na miłe spędzanie czasu, ale też gwarancja sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia - dlatego tak ważny jest w naszym codziennym życiu.
Podczas najbliższych dni, które zamiast w szkole spędzicie w domu, nie zapomnijcie o ćwiczeniach, o sporcie.
Od czego zacząć? Ważna jest codzienna motywacja. "Siedzącą" rozrywkę warto zamienić na ćwiczenia gimnastyczne poranne i wieczorne. Poniżej podaję adres strony internetowej, na której znajdziecie fajne ćwiczenia gimnastyczne do wykonania w domu w formie aplikacji „Ruletka ćwiczeń”.

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia

 Może ktoś z was posiada rowerek stacjonarny, orbitrek, bieżnię, sprzęty te nie powinny być tylko rekwizytem. Pamiętajcie  „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Matematyka II tydzień (23 – 27.03.2020r.)

Tematy, notatki i zadania należy systematycznie zapisywać w zeszycie przedmiotowym!!!

Klasa VIII (dokładną zawartość pliku prześlę za pomocą Messenger, ponieważ tu nie ma rysunków)

Lekcja 1 (poniedziałek)

Temat: Rodzaje ostrosłupów

Bardzo proszę pod tematem wkleić kartkę, którą przekazałam Wam na ostatniej lekcji tj. 11.03.20r. (kartka A4, na której pierwszy rys. to budowa ostrosłupa) oraz otworzyć i zapoznać się z prezentacją pt: Ostrosłupy (slajd 1-17), przekazaną na grupie Lekcje matematyki przez Justynę.

Zapoznać się również z prezentacją na stronie gov.pl/zdalne lekcje (lekcja 6/Materiał do zajęć)

https://pistacja.tv/film/mat00522-rodzaje-ostroslupow?playlist=589

https://pistacja.tv/film/mat00531-rysowanie-ostroslupow?playlist=589

Następie:

Napisać notatkę

Ostrosłup jest figurą przestrzenną, w której podstawą może być dowolny wielokąt, a ścianami bocznymi są trójkąty o wspólnym wierzchołku.

Zdanie domowe w zeszycie:

1. Narysuj ostrosłup prawidłowy trójkątny, czworokątny i sześciokątny według wzoru podanego na slajdzie 17. W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym zaczynamy od rysowania podstawy oraz przynajmniej dwóch dłuższych przekątnych. Punkt przecięcia się tych przekątnych wyznacza nam spodek wysokości.

2. Podręcznik: ćwiczenie 4 str. 170

                          Zadanie: 3, 5 str.170

Co macie umieć!!!

Definicja ostrosłupa

Budowa ostrosłupa

Co nazywamy spodkiem wysokości

Kiedy ostrosłup jest prosty / kiedy jest prawidłowy

Co to jest czworościan / czworościan foremny

Co to jest wysokość ostrosłupa

Jak rysujemy ostrosłup prawidłowy trójkątny, czworokątny i sześciokątny

 

Lekcja 2 (wtorek)

Temat: Długości odcinków w ostrosłupach

Bardzo proszę zapoznać się z prezentacją pt: Ostrosłupy (slajd 18-21), przekazaną na grupie Lekcje matematyki przez Justynę.

Przeanalizować z podręcznika:

Przykład 1 str. 195

Przykład 2 str. 196

Bardzo proszę powtórzyć wzory na przekątną kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego oraz twierdzenie Pitagorasa

notatka:

wzór na przekątną kwadratu:

wzór na wysokość trójkąta równobocznego:

Zadanie domowe w zeszycie:

Podręcznik: ćwiczenie 1 str.196

                     ćwiczenie 2 str.196   

                     zadanie 1,2 str. 197

 

 

 

Lekcja 3 (środa)

Temat: Objętość ostrosłupa. Wprowadzenie.

 

Bardzo proszę zapoznać się z prezentacją na stronie gov.pl/zdalne lekcje (lekcja 9/Materiał do zajęć)

https://pistacja.tv/film/mat00523-objetosc-ostroslupa?playlist=589

Napisać notatkę:

 

 

Przeanalizować z podręcznika:

Przykład 1 str. 200

Przykład 2 str. 200

Zadanie domowe w zeszycie:

Podręcznik: ćwiczenie 1 str.200

                     ćwiczenie 2 str.201 

                     zadanie 1,2,3 str. 201

Lekcja 3 (czwartek)

Temat: Objętość ostrosłupa. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy.

 

Bardzo proszę zapoznać się z prezentacją na stronie gov.pl/zdalne lekcje (lekcja 10/Materiał do zajęć1,2)

https://www.matmana6.pl/objetosc-ostroslupa

https://matfiz24.pl/bryly/ostroslupy-zadania

 

 

W tym tygodniu również obowiązkowo należy przerobić dwa tematy z Powtórzenia wiadomości ze szkoły podstawowej w podręczniku tj.:

1. Liczby wymierne str. 222-225

Notatka:

Liczby dodatnie: a jest liczbą dodatnią, gdy a > 0.

Liczby ujemne: a jest liczbą ujemną, gdy a < 0.

Liczby niedodatnie: a jest liczbą niedodatnią, gdy a ≤ 0.

Liczby nieujemne: a jest liczbą nieujemną, gdy a ≥ 0.

0 nie jest ani liczbą dodatnią ani liczbą ujemną.

2. Praktyczna matematyka str. 226-229

Notatka:

 

Na stronie cke.gov.pl / Egzamin ósmoklasisty / Materiały dodatkowe / Zestawy zadań powtórkowych   macie gotowe testy na każdy dzień z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Na tej też stronie publikowane są odpowiedzi i rozwiązania. Bardzo zachęcam do systematycznego rozwiązywania tych testów, gdyż będzie to idealna powtórka do egzaminu!!!

Polecam również stronę   www.gwo.pl  zakładka strefa ucznia/szkoła podstawowa  i rozwiązywanie testów online (kl.4-8)

Konsultacje grupowe z nauczycielem za pomocą Messenger  w godzinach 10.00 – 11.30  grupa „Lekcje z matematyki” (każdy uczeń w tym czasie proszony jest o włączenie komputera na stronie: www.gov.pl/zdalnelekcje oraz rozmowy przez Messenger na telefonie)

Poniedziałek:  Justyna, Martyna, Paulina

Wtorek:         Kuba, Bartek, Karol, Wiktoria

Środa:           Marcin, Daria, Iza

Czwartek:      Justyna, Paulina, Martyna

Zapraszam do konsultacji indywidualnych z nauczycielem za pomocą Messenger  w godzinach 9.00 – 10.00 lub 11.30 – 12.00 grupa „Lekcje z matematyki” Login: Mat Spm

Ważne! Bardzo proszę o przesłanie mi adresów email na pocztę ela161@op.pl (proszę w temacie napisać swoje imię i nazwisko oraz klasa)

 

 

Język polski - tydzień II (23.03. - 27.03.)

Klasa VIII

 

Temat: Poeta w imieniu pokolenia.

 

 1. Proszę przeczytać wiersz „Z głową na karabinie” -str. 75-76 i odpowiedzieć na pytania:
  • co jest tematem wiersza?
  • jaka jest zasada kompozycyjna utworu? W tym celu proszę narysować okrąg: w okręgu wpisać to, co dzieje się teraz, a poza kręgiem – to, co wydarzyło się w przeszłości (mogą być cytaty). Potem proszę wypisać uczucia, które towarzyszą osobie mówiącej – w okręgu i poza nim (podpowiedź: zasada kontrastu, opozycje to np. dobro-zło, życie śmierć)
  • jaka jest symbolika kręgu w wierszu?
  • dlaczego osoba mówiąca nazywa siebie „synem dzikim swego narodu”?
  • kto jest podmiotem lirycznym? Czy można go utożsamić z autorem? Uzasadnij.
  • napisz, jak rozumiesz poszczególne cytaty:
  a) „a ja prześpię czas wielkiej rzeźby/ z głową ciężką na karabinie”
  b) „Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało/ wielkie sprawy głupią miłością.”

  ( proszę sobie przypomnieć, co mówiliśmy o bohaterach „Kamieni na szaniec” - jakie mieli plany? Przed jakim wyborem stanęli?).

   

Zadanie: Przypomnij sobie, czym jest liryka bezpośrednia.

 

Temat: Kto jest bohaterem wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?

 

1. Proszę przeczytać wiersz „Elegia o … (chłopcu polskim)” i wykonać polecenia:
• kto mówi w utworze? Które zwroty o tym świadczą?
• kto jest adresatem wypowiedzi? Czy bohater utworu jest bohaterem jednostkowym czy zbiorowym? O czym świadczy wielokropek? (podpowiedź: chłopiec to reprezentant całego pokolenia, które poświęciło swe życie w obronie ojczyzny)
• jakie kolory dominują w wierszu? Z czym się wiążą?
• wskaż kontrasty wykorzystane w wierszu
• komu i dlaczego „serce pękło” w świecie, o którym jest mowa w utworze
• wypisz środki stylistyczne pojawiające się w tekście

 

 1. Wiersz jest odbierany jako lament zrozpaczonej matki nad losem syna. Sformułuj argument uzasadniający, że utwór może się odnosić do każdej matki i każdego „syneczka”, których rozdzieliła wojna.

   

Zadanie: Wyjaśnij pojęcia: elegia, liryka roli.

 

Temat: Reportaż z wojennych okopów.

 

Przeczytaj tekst „ Szkice spod Monte Cassino” , str. 85-87 i wykonaj polecenia:
1. Wypisz elementy świata przedstawionego. Dlaczego autor tak dokładnie podaje stopnie wojskowe, nazwiska, daty?
2. Określ rodzaj narracji. Podaj odpowiednie fragmenty.
3. Napisz, jak zachowywali się Niemcy, których polscy żołnierze odkryli w bunkrze.
4. Odpowiedz, na czym polegał dramatyzm spotkania z Niemcami.
5. Jak Ty postąpiłbyś na miejscu kapitana Weissa ? Uzasadnij swą odpowiedź.
6. Wysłuchaj wykonanie pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. Wyszukaj i zapoznaj się
z informacjami na temat jej twórców i okoliczności powstania.

 

Temat (2 godz.): Powstanie warszawskie okiem cywila.

 

Przeczytaj tekst „Pamiętnik z powstania warszawskiego” , str. 119-122 i wykonaj polecenia:
1. Zapisz krótką informację na temat powstania warszawskiego (kiedy wybuchło, jak długo trwało, jak był jego cel/dlaczego wybuchło).
2. Wypisz najważniejsze informacje na temat utworu – podręcznik, str 119; o lekturze.
3. Ustal, kto jest bohaterem utworu (opisz ich krótko):
a) bohater indywidualny -
b) bohater zbiorowy -
4. Jak mieszkańcy Warszawy traktują się nawzajem? Jakie relacje panują między nimi?
5. Wyjaśnij pojęcie: deheroizacja. Czy pojęcie to można odnieść do bohaterów czytanego fragmentu? Uzasadnij swoje stanowisko.
6. Jaką prawdę o sobie i innych stara się przekazać Miron Białoszewski? (można także zestawić zachowanie bohaterów „Pamiętnika...” z zachowaniem bohaterów „Kamieni na szaniec”).
7. Przyjrzyj się językowi utworu. Dzięki jakim językowym zabiegom wypowiedź staje się dynamiczna?
8. Niezwykłość „Pamiętnika...” polega na tym, że jest on napisany stylem języka mówionego. Wskaż cechy takiego języka, poprzyj je przykładami z tekstu.

 

Zadanie: 1. Przypomnij sobie, czym jest dziennik i pamiętnik. Zastanów się nad budową utworu.
2. Obejrzyj film „Miasto 44” Jana Komasy.

Uwaga! Bardzo proszę o przesłanie mi Waszych adresów email na pocztę: marzenazelazko@yahoo.pl ( w temacie proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę).CHEMIA

Klasa VIII

 1. Temat: Kwasy karboksylowe – powtórzenie.

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W

Praca domowa: zadanie 1 i 2 z e-podręcznika.

 

 1. Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Podręcznik str. 169-175 oraz e-podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162

Praca domowa:  Opracować w zeszycie temat: „ Gdzie w przyrodzie występują i jakie mają zastosowanie wyższe kwasy karboksylowe” ( Podręcznik str. 174-175)

 

BIOLOGIA

Klasa VIII

Temat: Konkurencja i pasożytnictwo.

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf

Praca domowa:  Wykonać 4 wybrane zadania w zeszycie ćwiczeń.

JĘZYK NIEMIECKI - Kl. VIII 

 

Proszę  utrwalać materiał z rozdz. 3 „Feiertage und Feste in Deutschland”

Aby utrwalić  słownictwo i gramatykę proszę zrobić  ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

- zeszyt ćw. str. 52 (cała)

                            53 (cała)

                            54 (cała)

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.

Temat: Edukacja zdrowotna- powtórzenie wiadomości
Odpowiedz na poniższe pytania:

1.Wymień te czynniki i określ w jakim % wpływają one na zdrowie.
2. Uzasadnij stwierdzenie, że zażywanie środków (alkohol, dopalacze, papierosy, narkotyki) szkodzą zdrowiu i podaj po 2 przykłady.
3. Które produkty spożywcze powinny się znaleźć w jadłospisie zdrowo odżywiającej się osoby (8 produktów).
4. Które czynniki ułatwiają komunikację?
5. Jaki jest właściwy udział przekazu werbalnego i niewerbalnego w procesie komunikacji.
6. Do podanych wskaźników podaj po 2 objawy stresu ( wskaźniki fizjologiczne, psychologiczne,behawioralne).

Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres emaliowy 
ewa.hybel@wp.pl do dnia 27,03,2020 (piątek).

Historia Kl. VIII
Zapoznać się z tematami z podręcznika.
1. Bunty społeczne w latach 1968-1970 str. 171
2. PRL pod rządami Edwarda Gierka –str.175
3. Narodziny opozycji politycznej -str. 181
4.Rewolucja Solidarności 1980-1981 -str. 185
5. Stan wojenny w Polsce- str. 189

Uwaga!! Notatki robimy w zeszycie-będą oceniane.

Chemia Klasa VIII
Temat: Metanol i etanol – powtórzenie.
Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/Dn8wj39qS
Praca domowa: Polecenie 1.1

Biologia Klasa VIII
Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5
Praca domowa: Polecenie 7.1

WOS
1, 2 Temat lekcji: Rodzaje ustrojów politycznych. (dwie lekcje)
Uczniowie mają przerysować do zeszytu tabelę z podr. str. 124 i przeanalizować ją ze zrozumieniem.
Następnie wykonać w zeszycie zad. 1,2,6,8 str. 126-127.

Geografia klasa VIII:
Temat lekcji: Urbanizacja w Ameryce.
Uczniowie po zapoznaniu z treścią podręcznika str. 126- 1131 przepisują pod tematem pojęcia z podr. urbanizacja, wskażnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.

Klasa VIII – informatyka
Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 13 – Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym
www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 13 . – Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym - pobierz temat
zadania: 1, 2, 3
Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

EDB

Temat: Komunikacja interpersonalna - umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem.

Na podstawie informacji z podręcznika (str 99-102) przygotuj odpowiedzi na poniższe pytania. Zapiszcie je w zeszycie do edb. Zadania te będę sprawdzała.

1,Wyjaśnij co to jest empatia?
2,Dlaczego umiejętność radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważna.
3, Empatia jakie działania sprzyjają nawiązywaniu kontaktów, a jakie blokują.
4,Wyjaśnij jak rozumiesz pojęcie normy społecznej. Podaj przykład norm obowiązujących w szkole.
5, Jak myślisz czy życie bez określenia norm byłoby możliwe?

w razie pytań piszcie hawelhp@poczta.fm

Fizyka Klasa VIII
1.Podręcznik: zad. 1-3 str. 200
zad. 1-6 str. 204-205
zad. 1-8 str. 205-206.

2.Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika „ Światło i jego właściwości” Następnie proszę zrobić notatkę „ To najważniejsze”  podr.str. 217. Proszę również zapoznać się z materiałem na stronie : https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx   i wykonać ćwiczenia online.

 

 

Matematyka Klas VIII
Dział : Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej
Podręcznik: str. 222 - 263 !!!!!
Zapoznać się z przesłaną na maila prezentacją „Ostrosłupy” oraz przekazaną na lekcji notatką na kartce.
Rozwiązywać przykładowe testy egzaminacyjne na stronie 
www.oke.krakow.pl zakładka Arkusze egzaminacyjne/ Egzamin ósmoklasisty/ Egzamin gimnazjalny. Zachęcam również do korzystania ze strony www.gwo.pl zakładka strefa ucznia/szkoła podstawowa i rozwiązywania testów online.
Uczniowie klasy VIII mogą konsultować się indywidualnie lub grupowo z nauczycielem (max 3 os.) za pomocą Messenger, najlepiej w godzinach 10.00 – 12.00. Grupa „Lekcje z matematyki”

Język angielski - Klasa VIII,
Tak jak ustalaliśmy przerabiacie dwa kolejne działy repetytorium.

Dodatkowo do obejrzenia materiały lekcyjne video:

https://www.youtube.com/watch?v=2IA-6D-0ei0

https://www.youtube.com/watch?v=QTQb42w7oig

https://www.youtube.com/watch?v=qoXEk0lBaqg

https://www.youtube.com/watch?v=grlzfZFs0T0

https://www.youtube.com/watch?v=2_pZWdF7ujA

https://www.youtube.com/watch?v=qhQ1_Y5l2Qk

https://www.youtube.com/watch?v=QvVFepxF1rI

https://www.youtube.com/watch?v=fWafoyMV9ug

https://www.youtube.com/watch?v=nFdXIenda98

https://www.youtube.com/watch?v=iqeghm8Uut8

https://www.youtube.com/watch?v=ohDL7qy-yow

https://www.youtube.com/watch?v=ttUbJjKBncQ

https://www.youtube.com/watch?v=7Mni3yDpIWo

https://www.youtube.com/watch?v=_8ObuO5neR0

 

Od 15.04

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4990713-Jezyk-angielski-probny-egzamin-osmoklasisty-2020-online.htm

 

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4990435-Jezyk-angielski-egzamin-osmoklasisty-2019-online.htm

 

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4990394-powtorka-z-angielskiego-2020-cz-I.htm

 

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4990436-powtorka-z-angielskiego-2020-cz-II.htm

 

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/88-test-osmoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-1.html

 

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/96-test-osmoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-2.html

 

Od 27.04

 

Podręcznik:

Str 92 cała

Str 93 cała ( ćw 10 piszemy w wordzie i wysyłamy na mojego maila timdemski@o2.pl do poniedziałku 04.05), nie wysłanie = ndst)

Str 94, ćw 1, 2, 5

Str 95, ćw 6,7,8,9,10

Ćwiczenia:

Str 42, ćw 1,2,3,4,5

Język polski:

Informacja dla uczniów klas V-VIII (język polski): W związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkól wyższych, przekazuję zestaw zadań do wykonania w czasie pobytu w domu. Proszę wykonać następujące zadania w zeszycie ćwiczeń – te, których nie wykonywaliśmy w czasie lekcji – ze stron:

 

klasa VIII – strony: 6-54, 120-144, 180-193, 216-219, 227- 232.
zadanie – do wyboru jeden z tematów (A4):

 

 1. Ludzie pożądają bogactwa i władzy. Rozważ twierdzenie, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej. Wykaż się jej dobrą znajomością. Co najmniej 200 słów. (rozprawka).
  2. Wyobraź sobie, że jesteś Jackiem Soplicą. Napisz opowiadanie z elementami opisu przeżyć, w którym przedstawisz własne dzieje. Wykaż, że dobrze znasz treść lektury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słow. Kolejne zadanie uczniowie klasy VIII otrzymają 24 marca – na grupę klasową (messenger).

 

Ponadto proszę także korzystać ze stron: lektury.gov.pl, epodreczniki.pl, cke.gov.pl , gwo.pl (strefa ucznia)– jest tam wiele materiałów do ćwiczeń, a także włączać program TVP Kultura – ekranizacje lektur szkolnych... Przypominam również o czytaniu lektur (pozostało 5 tygodni). Informacje te zostały również udostępnione poprzez komunikator messenger – na grupach klasowych.