Deklaracja dostępności

KLASA IV - JĘZYK POLSKI.

 1.Proszę przeczytać lekturę,, Pionokio", zaznaczyć fragmenty dotyczące wyglądu i cech charakteru głównego bohatera. 2. Nauczyć się na pamięć wiersza pt. "Miasteczko", str. 161,podr. 3. Utrwalać wiadomości dotyczące czasownika.