Deklaracja dostępności

KLASY V - VIII JĘZYK POLSKI

Informacja dla uczniów klas V-VIII (język polski):
W związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkól wyższych, przekazuję zestaw zadań do wykonania w czasie pobytu w domu.
Proszę wykonać następujące zadania w zeszycie ćwiczeń – te, których nie wykonywaliśmy w czasie lekcji – ze stron:
klasa V – strony: 9-11, 21-37, 39-40, 62-73
zadanie (wypracowanie) – kartka A4: „Dalsze losy niewidomej dziewczynki”. Zredaguj opowiadanie twórcze na podstawie „Katarynki” B. Prusa. Pamiętaj o wprowadzeniu elementów opisu oraz dialogu (rozmowę zapisz, stosując myślniki). Co najmniej 120 słów.
klasa VI – strony: 6-18, 28-37, 55-73, 140-142
zadanie – Zredaguj zaproszenie na spotkanie z Netem i Felixem, podczas którego zaprezentują swoje wynalazki. Pamiętaj o stylu i kompozycji zaproszenia oraz poprawności zapisu.
klasa VII – strony: 6-65, 238-247
Uwaga! Zaproszenie na ślub Klary i Wacława proszę zapisać na oddzielnej kartce.
klasa VIII – strony: 6-54, 120-144, 180-193, 216-219, 227- 232. zadanie – do wyboru jeden z tematów (A4):
1. Ludzie pożądają bogactwa i władzy. Rozważ twierdzenie, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej. Wykaż się jej dobrą znajomością. Co najmniej 200 słów. (rozprawka).
2. Wyobraź sobie, że jesteś Jackiem Soplicą. Napisz opowiadanie z elementami opisu przeżyć, w którym przedstawisz własne dzieje. Wykaż, że dobrze znasz treść lektury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słow. Kolejne zadanie uczniowie klasy VIII otrzymają 24 marca – na grupę klasową (messenger).
Ponadto proszę także korzystać ze stron: lektury.gov.pl, epodreczniki.pl, cke.gov.pl , gwo.pl (strefa ucznia)– jest tam wiele materiałów do ćwiczeń, a także włączać program TVP Kultura – ekranizacje lektur szkolnych...
Przypominam również o czytaniu lektur (pozostało 5 tygodni). Inormacje te zostały również udostępnine poprzez komunikator messenger – na grupach klasowych.