Deklaracja dostępności

Komunikat!

Proszę o zwrot książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej i złożenie ich w reklamówce w swojej sali lekcyjnej (na karteczce podpisując imieniem i nazwiskiem). Nauczyciel bibliotekarz będzie odbierał książki z klas, które zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie. Dziękuję i życzę dużo zdrowia.