Deklaracja dostępności

MATEMATYKA KL. IV-VIII.

Matematyka klasa IV – VIII

Klasa IV

1.Prostokąty i kwardaty

Podręcznik:      zad. 1, 4, 5, 6, 7 a, c,  Czy już umiem? zad 2   str. 19-20

Ćwiczenia:        zad. 1, 2, 4, 8   str. 80

2.Proszę zapoznać się materiałem z epodręcznika: Wielokąty  ich własności i rodzaje. https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-ich-wlasnosci-i-rodzaje/DXNLaXAGX , następnie zapisać w zeszycie notatkę („Ważne”  z powyższego tematu), a także wykonać w zeszycie ćwiczenie nr. 2 (tabelka).

 

Klasa V

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Podręcznik:    zad. 7, 8 str. 25, Czy już umiem? str. 27

                         

Ćwiczenia:     zad. 1 – 9 str. 96-98

                    

 

Klasa VI

Podręcznik:  przeanalizować  w własnym zakresie wszystkie przykłady i rozwiązać  w zeszycie zadania
                       z  tematu „Tabele” i „Diagramy i wykresy” tj. str. 142 – 154

 

 

Klasa VII

Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian

Podręcznik: przeanalizować  w własnym zakresie wszystkie przykłady (str.201 – 204”) i  rozwiązać
                       w  zeszycie: ćwiczenie 1 -6 oraz zad. 1 str. 202 – 205

Ćwiczenia: uzupełnić wszystkie zadania str.70 – 78

 

Klas VIII

Dział : Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej

Podręcznik:   str. 222 - 263    !!!!!

Zapoznać się z przesłaną na maila prezentacją „Ostrosłupy” oraz przekazaną na lekcji notatką na kartce.

 

Uczniowie klasy VIII mogą konsultować się indywidualnie lub grupowo z nauczycielem (max 3 os.) za pomocą Messenger,  najlepiej w godzinach 10.00 – 12.00. Grupa „Lekcje z matematyki”

 

Konkurs „Kangur” odbędzie się w innym terminie tj. 16.04.2020r