Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

20 listopada to szczególny dzień. Jest to doskonała okazja do przypomnienia wszystkim, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy. To również rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  z UNICEF” i wspólnie świętowaliśmy ten dzień. Z tej okazji zostały zaplanowane do realizacji działania, które miały na celu zapoznać dzieci z prawami ustanowionymi kilkadziesiąt lat temu przez Janusza Korczaka. Wychowawcy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów w oparciu o scenariusze zajęć dostarczone przez UNICEF. Przybliżyli tematykę  praw dziecka,  korzystając z  „Konwencji Praw Dziecka”. Podsumowaniem uroczystych obchodów tego ważnego dnia było przebranie się społeczności szkolnej „na niebiesko”.