Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Nauczyciele

Sylwia Paluch przyroda
Cecylia Zbozień biologia, chemia, świetlica szkolna
Barbara Wąchała wychowanie przedszkolne
Barbara Świechowska edukacja wczesnoszkolna
Barbara Drabik edukacja wczesnoszkolna
Agata Gromala edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Łatka n. wspomagający edukację romską, plastyka
Jerzy Demski religia, wdż
Tymoteusz Demski j. angielski
Monika Malinowska j. polski
Elżbieta Bocheńska matematyka, informatyka
Joanna Koza matematyka, świetlica szkolna
Jacek Kwit informatyka
Teresa Gancarczyk wych. fizyczne
Beata Wąchała wychowanie przedszkolne
Dariusz Bielak geografia
Elżbieta Wojak j. niemiecki
Monika Faron fizyka
Piotr Matusiewicz muzyka, wych. fizyczne, technika
Joanna Trzepak j. angielski
Marzena Żelazko - Skoczeń j. polski, WoS
Zdzisław Warzecha historia
Maria Kutwa logopedia
Bogusława Matusiewicz-Faron pedagog 
Janina Rams n. wspomagający edukację romską
Ewa Hybel EDB
Agnieszka Kwaśniowska biblioteka szkolna
Anna Jasiurkowska-Kwaśniewicz j. polski
ks. Jan Kurek religia