Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Nauczyciele

Sylwia Paluch przyroda
Cecylia Zbozień biologia, chemia, świetlica szkolna
Barbara Wąchała edukacja wczenoszkolna
Barbara Świechowska wychowanie przedszkolne
Barbara Drabik edukacja wczesnoszkolna
Agata Gromala edukacja wczesnoszkolna
Ewelina Łatka n. wspomagający edukację romską, plastyka
Jerzy Demski religia, wdż
Monika Potoniec j. angielski
Monika Malinowska j. polski, logopedia
Elżbieta Bocheńska matematyka
Joanna Koza matematyka, n.wspomagający edukację romską
Adam Rams informatyka
Teresa Gancarczyk wych. fizyczne
Beata Wąchała świetlica szkolna, n. wspomagający edukację romską
Monika Jurkowska geografia
Elżbieta Wojak j. niemiecki
Monika Faron fizyka, n. wspomagający edukację romską
Piotr Matusiewicz muzyka, wych. fizyczne, technika
Joanna Trzepak j. angielski
Jadwiga Florian j. polski
Zdzisław Warzecha historia
Maria Kutwa logopedia, pedagog specjalny
Bogusława Matusiewicz-Faron pedagog szkolny
Janina Rams n. wspomagający edukację romską
Ewa Hybel EDB, WoS, n. wspomagający edukację romską
Agnieszka Kwaśniowska biblioteka szkolna
Anna Tajduś-Gancarczyk wychowanie przedszkolne
ks. Jan Kurek religia