Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Zespół Regionalny " Mali Maszkowianie".

 Od czerwca 2007 r. działa  Zespół Regionalny "Mali Maszkowianie". Kierownikami Zespołu są  panie: Beata Wąchała i Joanna Koza, zaś kapelę regionalną prowadzi pan Piotr Matusiewicz.