Deklaracja dostępności

Prelekcja nt. prawidłowego segregowania odpadów i recyklingu.

W dniu 5 września w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat prawidłowego segregowania odpadów i recyklingu. Poprzez prezentację multimedialną wszyscy poznali skutki zanieczyszczania środowiska przyrodniczego. Uczniowie przypomnieli sobie w jaki sposób należy segregować domowe śmieci i odpady. Dzielili się swoimi doświadczeniami na temat segregacji śmieci. Przedszkolaki otrzymały drobne upominki i kolorowanki opowiadające o segregowaniu śmieci.