Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Projekt: Szkoła dla aktywnych - wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia.

„PROJEKT  :

‘SZKOŁA DLA AKTYWNYCH-WSPIERANIE, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROMOWANIE ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA’
 ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI  SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2021-2030”