Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Projekt: Szkoła przyjazna uczniom - zajęcia dodatkowe.

„PROJEKT :
 ‘SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM-

ZAJĘCIA DODATKOWE’
ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  
W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI  SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2021-2030”