Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Przemoc - Otwórz się na pomoc.

 Link do filmu edukacyjnego, interaktywnego pn. Przemoc - Otwórz się na Pomoc - interaktywna profilaktyka dla uczniów szkół i dorosłych

link:

https://gazetakrakowska.pl/gmina-lacko-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re