Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Rekrutacja – świetlica szkolna.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach informuje, że w dniach od 08.06.2022r. do 21.06.2022 r. będą przyjmowane  Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Regulamin rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej oraz Karty zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.maszkowice.pl i złożyć u wychowawców świetlicy lub sekretariacie szkoły do 21.06.2022r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM

Regulamin rekrutacji