Deklaracja dostępności

Rekrutacja - świetlica szkolna.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach informuje, że w dniach od 30.08.2021r. do 08.09.2021 r. będą przyjmowane  Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.
Regulamin rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej oraz Karty zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.maszkowice.pl i złożyć u wychowawców świetlicy do 08.09.2021r.