Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Samorząd uczniowski

NAZWISKO I IMIE KLASA FUNKCJA
Babik Karol VII przewodniczący
Wójcik Konrad VII z-ca przewodniczącego
Cabała Karolina V sekretarz
Lasyk Aleksandra VI skarbnik