Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

Światowy Dzień Ludzi z Zespołem Downa.

W dniu 21 marca w naszej szkole odbędzie się akcja „Dzień Kolorowej Skarpetki” jako symbol Światowego Dnia Ludzi z Zespołem Downa. W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów do przyjścia w kolorowych skarpetkach nie do pary.

Akcja ma na celu promowanie postaw szacunku i tolerancji wobec osób z zespołem Downa. Zespół Downa związany jest z występowaniem trzeciego chromosomu w 21 parze – stąd data 21.03. A że ten chromosom ma kształt skarpetki – symbolem stała się właśnie skarpetka. Ich różnorodność i kolorowość symbolizuje tolerancję i fakt, że mimo różnic i niedopasowania można cieszyć się życiem. Osoby z zespołem Downa potrzebują od opiekunów ogromnej uwagi, serca, wielkiej wrażliwości i empatii. Jednocześnie bardzo ważne jest wyrabianie w nich samodzielności i wspieranie w dążeniu do niej.

Więcej informacji na temat Zespołu Downa można znaleźć m.in. na stronie:  https://bardziejkochani.pl/