Deklaracja dostępności

"Szkoła pamięta

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”,  polegającej na zorganizowaniu w szkole działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Celem akcji było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.