Deklaracja dostępności
OKE w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji i Nauki
BIP

Facebook

Pogoda

" SZKOŁA ROZWOJU- Edukacja wspomagająca prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny, edukacyjny oraz kulturowy. Rozwój ucznia, rodzica, nauczyciela."

 "ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2021 - 2030".

GŁÓWNYM CELEM WNIOSKU PT. “ SZKOŁA ROZWOJU- Edukacja wspomagająca prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny, edukacyjny oraz kulturowy. Rozwój  ucznia, rodzica, nauczyciela.”          

JEST POMOC UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM W ŚWIADOMYM I ODPOWIEDZIALNYM  PROCESIE EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYM, A TAKŻE  PROFESJONALNE PRZESZKOLENIE RODZICÓW, UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI, CELEM PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KONSEKWENCJI W  PROCESIE WYCHOWAWCZYM I EDUKACYJNYM.
 

Tematyka szkoleń / warsztatów dla nauczycieli:

 1. Zaburzone zachowania uczniów – dlaczego dziecko się buntuje? – prof. Marek Kaczmarzyk (10 marca 2022r.)
 2. Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mgr Marzena Łata (7 kwietnia 2022r.)
 3. Zaburzone zachowania uczniów dotyczące zaburzeń integracji sensorycznej – dr Monika Gumulak (10 maja 2022r.)
 4. Cyberprzemoc -  prof. Janusz Miąso (13 maja 2022r.)
 5. Pozytywne o emocjach – mgr Krystian Sroka (21 czerwca 2022r.)
 6. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów? - dr Zbigniew Ruszaj (28września 2022r.)

 

Tematyka szkoleń / warsztatów dla rodziców:

 1. Kształtowanie pozytywnej motywacji do uczenia się dziecka w szkole – mgr Krystian Sroka (6 kwietnia 2022r.)
 2. Podnoszenie kompetencji rodzicielskich – mgr Krystian Sroka (4 maja 2022r.)
 3. Cyberprzemoc -  prof. Janusz Miąso (13 maja 2022r.)
 4. Podnoszenie kompetencji rodzicielskich – dr Monika Gumulak (16 maja 2022r.)
 5. Zagrożenia w sieci – nowe uzależnienia – gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe - mgr Beata Nidecka (02czerwca 2022r.)
 6. Zdrowe dziecko – edukacja zdrowotna w Szkole - dr Renata Filipowska (20 czerwca 2022r.)
 7. Substancje uzależniające – Janusz Gruca (15 września 2022r.)
 8. Cyberprzemoc – spotkanie z policjantem – Wojciech Chechelski (22 listopada 2022r.)

 

Tematyka szkoleń / warsztatów dla uczniów:

 1. Mnemotechniki i inne techniki pamięciowe – mgr Krystian Sroka, klasy V – VIII (15 i 17 marca 2022r.)
 2. Trening integracyjny - mgr Agnieszka Opoka, klasy I - VIII(21 – 22 marca 2022r.)
 3. Przeciwdziałanie agresji - mgr Marzena Łata, klasy I - VIII(7 – 8 kwietnia 2022r.)
 4. Trening uprzedzeń i dyskryminacji - dr Wanda Matras-Mastalerz, klasy I - VIII(25 – 26 kwietnia 2022r.)
 5. Motywacja - mgr Krystian Sroka, klasy VI – VIII (4  maja 2022r.)
 6. Cyberprzemoc -  prof. Janusz Miąso, klasy VI – VIII (13 maja 2022r.)
 7. 7.      Fonoholizm – uzależnienie XXI wieku – mgr Beata Nidecka,klasy VI – VIII (16 - 17 maja 2022r.)
 8. Autoprezentacja - mgr Krystian Sroka, klasy V – VIII (31 maja 2022r.)
 9. Asertywność – Grzegorz Zelek, klasy VI – VIII (07 czerwca 2022r.)
 10. Bodypositive – dr Renata Filipowska, klasy I – VIII (15 czerwca 2022r. i 20 czerwca 2022r.)
 11. Doradztwo zawodowe – Agnieszka Opoka, klasy VII – VIII (21 czerwca 2022r.)
 12. Prawa Dziecka – mgr Władysław Ścianek, klasy IV – VIII (22 czerwca 2022r.)
 13. Prawa zwierząt - mgr Anna Nowak, klasy IV – VIII (22 września 2022r.)
 14. Zdrowy uczeń - edukacja zdrowotna w szkole - mgr Wiesława Bubula, klasy I – VIII (27 września 2022r.)
 15. Psychologiczne aspekty udziału w wypadkach drogowych -  Artur Goliński, klasy IV – VIII (06 października 2022r.)
 16. Profilaktyka uzależnień – prof. JanuszMiąso, klasy IV – VIII (10 października 2022r.)
 17. „Savoir – vivre” – zasady dobrego wychowania – mgr Anna Nowak, klasy I – VIII (31 października 2022r.)
 18. Rozwój psychoseksualny – mgr Anna Nowak, klasy VI – VIII (09listopada 2022r.)
 19. Cyberprzemoc – spotkanie z policjantem – Wojciech Chechelski, klasy IV – VIII (16 listopada 2022r.)
 20. Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nich - prof. Janusz Miąso, klasy IV – VIII (18 listopada 2022r.)
 21. Rozwój osobowy dzieci i młodzieży - Ewa Gontlach, klasy I – VIII (28 listopada 2022r.)