Deklaracja dostępności

TECHNIKA KL. IV - VI.

Klasa IV

Technika: - 2 lekcje

 

W wyszukiwarce internetowej wyszukać :

BRD karta rowerowa – następnie wybrać karta rowerowa – to proste

na tej stronie przeanalizować :

-zmiana pasa ruchu

- włączanie do ruchu

- wymijanie

- omijanie

- wyprzedzanie

 

W podręczniku w temacie 7 „Manewry na drodze” wykonać w zeszycie zadania: 1,3, 8, (9 i 11 – dla chętnych)

 

 

Klasa V

Technika:

Temat1 : Budujemy model żaglówki– podręcznik str. 77 -78

Zapisz w zeszycie

  1. Plan pracy:
  2. Materiały:
  3. Przybory i narzędzia

Wykonaj żaglówkę wg planu.

Temat2 : Funkcje i zadania odzieży – podręcznik str. 82 - 84

Wypisz w zeszycie funkcje odzieży i podaj po kilka przykładów tej odzieży.

Możesz wykonać zadanie 4.1str.84 (dodatkowo)

 

 

Klasa VI

Technika:

 

Temat1 : Budowa urządzeń technicznych – podręcznik str. 213-216

zad. 2.1, 2.2, 2.3

np. zad 2.1

  1. przekładnia pasowa -zmiana prędkości obrotowej,
  2. przekładnia cierna -zmiana kierunku ruchu i prędkości obrotowej,
  3. …...
  4. …..

Przeanalizuj instrukcję obsługi jednego z tych urządzeń i wypisz najważniejsze zasady jego użytkowania.

Temat2 : Schematy blokowe urządzeń technicznych- podręcznik str.: 217-219

zad.3.1, 3.2, 3.3