Deklaracja dostępności

VI Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko "Gmina Łącko - poznajmy ją bliżej".

Już po raz szósty w naszej szkole 5 grudnia odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VIII. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół Gminy Łącko. Organizatorami konkursu były p. Beata Wąchała i p. Cecylia Zbozień. Patronat nad konkursem objął wójt gminy – Jan Dziedzina. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowiska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z historią gminy, poznanie tradycji poszczególnych sołectw, poznanie sylwetek ciekawych ludzi związanych z życiem gminy oraz umiejętność określenia położenia gminy na tle kraju, województwa i powiatu. Komisja konkursowa w składzie: Bernadetta Wąchała-Gawełek, Elżbieta Majerska, Beata Wąchała, po dokonaniu analizy i poprawy 20 testów wyłoniła najlepszych uczestników. W czołówce znalazły się następujące osoby:
miejsce I – Alicja Turek ZSP Kadcza
miejsce II – Tomasz Duda ZSP Czarny Potok
miejsce III – Justyna Mrówka SP Maszkowice
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Łącko - p. Jana Dziedzinę, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko - p. Bernadettę Wąchała - Gawełek, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łącko – p. Elżbietę Majerską, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Gminny Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku, Łącki Bank Spółdzielczy, K. i A. Skutów, A. i L. Pasoniów oraz pamiątkowe dyplomy. Należy dodać, że poziom był bardzo wyrównany i zwycięzców dzieliła niewielka różnica punktów od pozostałych uczestników. Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy ogromnej wiedzy o naszej Gminie i życzymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.