Deklaracja dostępności
Razem na święta

VIII Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko "Gmina Łącko - poznajmy ją bliżej" - "Zaproś gości do swojej miejscowości".

Już po raz ósmy w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VIII. W tym roku po raz kolejny przybrał on trochę inną formę, a mianowicie prezentacji multimedialnej pt. „Zaproś gości do swojej miejscowości”. Organizatorami konkursu byli: p. Joanna Koza, p. Beata Wąchała, p. Dariusz Bielak. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele szkół Gminy Łącko. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Nowosądecki – Marek Kwiatkowski i Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowiska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z historią swojej miejscowości, poznanie sylwetek ciekawych ludzi związanych z życiem poszczególnych wsi. Komisja konkursowa w składzie: Józef Strączek, Bernadetta Wąchała-Gawełek, Elżbieta Majerska po obejrzeniu prezentacji multimedialnych wyłoniła najlepszych uczestników. W czołówce znalazły się następujące osoby:
I miejsce – Karolina Cabała SP Maszkowice
II miejsce – Emilia Majkrzak SP Kicznia
III miejsce – Agnieszka Kaliniecki SP Szczereż

III miejsce – Martyna Warzecha ZSP Kadcza

Wyróżnienie – Damian Basiaga SP Obidza
Wszyscy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez: Starostwo Powiatowe – p. Marka Kwiatowskiego, Wójta Gminy Łącko - p. Jana Dziedzinę, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko - p. Bernadettę Wąchała - Gawełek, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łącko – p. Elżbietę Majerską, Gminny Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, Firmę „Owoc Łącko”, Firmę EIFAM, Firmę „Skut”, Firmę SOK Z GÓR, Firmę ADK SYSTEM, Firmę PSB Mrówka Łącko  .
Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.