Facebook

Pogoda

Wycieczka klas 0 – III do Skansenu i Miasteczka Galicyjskiego.

W dniu 29.05.2018r. uczniowie klas 0 – III z naszej szkoły zwiedzili największe muzeum skansenowskie w Małopolsce. Zapoznali się z zaprezentowaną architekturą drewnianą i wysłuchali ciekawych opowieści o kulturze ludowej lokalnych grup – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów Karpackich. Pani przewodnik ciekawie opowiadała historię domów, obejść gospodarskich oraz dworu, czy domu zielarki. Dzieci miały okazję być też w szkole ludowej z Nowego Rybia, cerkwi prawosławnej z Czarnego, chałupy posła Wincentego Myjaka z Zagorzyna oraz zwiedzać kościół przeniesiony z Łososiny Dolnej. Do dnia dzisiejszego na terenie około 20 hektarów zgromadzono ponad 70 unikalnych historycznych obiektów, przede wszystkim architektury drewnianej z ziemi sądeckiej. Wycieczka była bardzo ciekawa i wszystkim się podobała.