Deklaracja dostępności

XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dnia 13.03.2019 roku odbył się w Łącku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). W gminnych eliminacjach wzięło udział 28 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: I kat. - klasy IV-VI, II kat. – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum i III kat. - szkoły średnie. OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, pierwszej pomocy, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Naszą szkołę reprezentowali: Izabela Jawor – kl. IV, Justyna Mrówka – kl. VII i Jakub Baziak – kl. VII. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!