Deklaracja dostępności

XVI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie.

18 stycznia 2020r. odbył się już po raz XVI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie" w Mystkowie. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszej szkoły w składzie: Jakub Baziak, Konrad Słabaszewski i Konrad Wójcik, którzy po eliminacjach gminnych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu powiatowego. Przygotowani przez p. Beatę Wąchałę  zaprezentowali grupę kolędniczą "Z gwiazdą" i zajęli III miejsce w swojej kategorii wiekowej. 24 grup kolędnicze, w tym 8 dziecięcych, 4 młodzieżowych i 12 tworzonych przez dorosłych wzięło udział w przeglądzie. Występy oceniała komisja artystyczna pod przewodnictwem etnografa Magdaleny Kroh. Zauważyła ona, że przegląd jest świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu, służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodzeniowych i ma ogromne znaczenie edukacyjne, już w trakcie przeglądu mówiła, że tegoroczny konkurs ma niezwykle wysoki poziom. Prezentowane widowiska z roku na rok mają wyższy poziom merytoryczny i artystyczny, a grupy kolędnicze, reprezentujące powiat nowosądecki na ogólnopolskich konkursach zdobywają główne nagrody. Gratulujemy!!! :)