Deklaracja dostępności

Zmiany w wytycznych...

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja?fbclid=IwAR2Ty22ngR1X0a_7fpV6r12QBYFAWfmwEAhnQMJY7uieXj4rl_eTiTnnTAM