Deklaracja dostępności

Życzenia dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia radości
z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności.

Dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia
w odpowiedzialnej i niełatwej pracy.

Życzę aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością współpracowników, wychowanków
i ich rodzin.

Wszystkim Państwu życzę zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych radosnych dni
w całym roku szkolnym.

  Sylwia Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach